Information gällande försiktighetsåtgärder kring Coronavirus (COVID-19) utbrott

Allas hälsa och säkerhet är alltid vår högsta prioritet. Till följd av rådande omständigheter med coronaviruset (COVID-19) och senaste riktlinjer från regeringlokala myndigheter och Världshälsoorganisationen (WHO) har Interxion i Sverige vidtagit följande försiktighetsåtgärder för vårt datacentercampus i Stockholm för att förhindra spridning av Coronaviruset.

Bibehåll social distansering och prioritera personlig hygien

 • Upprätthålla sociala distanseringsriktlinjer från all personal och begränsa eventuella långvariga interaktioner.
 • Prioritera personlig hygienpraxis såsom frekvent handtvätt och användning av tillgängliga handdesinfektionsmedel, andningsetikett (täck näsa och mun med arm vid nysning) och undvik att röra ögon, näsa och mun.

När du besöker vårt datacenter-campus, ombeds du följa hänvisningar på skyltar och den information som finns på campus, om hur du kan förhindra risken för smittspridning genom att följa de hygienriktlinjer som publiceras av Världshälsoorganisationen. Som en vidare försiktighetsåtgärd sker inpassering den kommande tiden endast via huvudentrén. Detta för att förhindra spridning av Coronavirus och därmed skydda våra anställda, kunder och den övergripande verksamheten. Interxion har placerat ut extra handdesinfektion som finns att tillgå runtom på campusområdet.

Samtliga kunder är givetvis välkomna att använda våra Hands & Eyes-tjänster som beställs i kundportalen, våra tekniker finns tillgängliga 24/7/365.

Vidare kommer du inte tillåtas tillträde till våra anläggningar om du:

 • Känner dig sjuk eller visar något av följande symtom snuva, hosta eller feber eller andningssvårigheter
 • Har under de senaste 14 dagarna har haft någon kontakt med en person som diagnostiserats med COVID-19 eller som uppvisat symptomen ovan
 • Väntar svar på covid-test

Våra anläggningar är 100% i drift och vi vidtar alla möjliga åtgärder för att säkerställa att vi kan bibehålla denna servicenivå, samtidigt som vi prioriterar hälsan och säkerheten för alla som beträder våra campus. Blanda annat har följande åtgärder vidtagits:

 • Vi har implementerat en åtgärdsplan för alla kritiska nyckelroller för driften av våra datacenter
 • Alla anställda som inte är kritiska för den faktiska driften av datacentrets verksamhet arbetar hemifrån tillsvidare.
 • Deltagande vid evenemang som inte är affärskritiska är förbjudna
 • Extra daglig rengöring av anläggningen genomförs
 • Extra hygienartiklar och handsprit har tillhandahållits
 • Dagliga riskbedömningsmöten för att övervaka och granska den senaste utvecklingen 

Vi kommer löpande att noga följa utvecklingen, utvärdera riskerna och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa fortsatt drift av våra anläggningar och tjänster, samt för allas hälsa och säkerhet.

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta oss på Nordic-Quality@interxion.com

Vi tackar för allas förståelse och efterrättelse!  

 

--------------------------------------------------------

Customer statement on Coronavirus (COVID-19) outbreak

Interxion's COVID-19 measures

Interxion’s data centre facilities globally remain fully operational with onsite technical staff monitoring and supporting your critical operations during the COVID-19 pandemic. In accordance with local government and health agency guidelines, Interxion is maintaining a risk-based, safety-first programme focused on maintaining operational continuity for our customers. As a result, we want to remind all customers that despite the ease of restrictions in some regions, the following protocols will remain in place at all Interxion facilities:

Maintain social distancing at all times & prioritise personal hygiene

 • Maintain social distancing guidelines from all personnel
 • Prioritise personal hygiene practices such as frequent hand washing and use of available hand sanitiser, respiratory etiquette (cover nose and mouth w/ arm when sneezing) and avoid touching eyes, nose and mouth.
 • When you are at our site please follow the signage in our facilities advising visitors on how to prevent the risk of infection by follow the hygiene guidelines published by the WHO.
 • For now, you can only access our campus through our main entrance. Additionally, Interxion has placed hand sanitizers at multiple places all over campus.

As a precaution security screening remains in effect upon site entry:

 • Experiencing flu-like symptoms, has tested positive for COVID-19 in the past 14 days, have been in direct contact in the past 14 days with anyone confirmed positive for COVID-19, or who is currently awaiting results from a COVID-19 test.

Immediately report any onsite positive cases of COVID-19 (or suspected positive or pending testing) to Interxion.

We are asking all this to prevent the spread of the Coronavirus and thereby protect our employees, customers, and overall operations.

If you have any further questions concerning the above, please contact us at: Nordic-Quality@interxion.com

We thank you for your comprehension.

For more information and guidelines from Interxion: A Digital Realty Company please see: Customer Statement on Coronavirus outbreak