Axians

Vladimir Mlynar, chef för företagstjänster, berättar om behovet av ett datacenter som inte bara erbjuder många konnektivitets-leverantörer för molntjänster utan som också håller säkerhet och kunnande högt samt har högsta möjliga servicegrad gentemot sina kunder. Hör hur Interxion möter den utmaningen.

axianslogo
Axians Case Study
Axians Case Study

About Axians

Axians provides all customers, whether businesses, governmental organizations and service providers, with a unique array of solutions for designing, implementing andoperating their ICT infrastructure. These solutions include customized software, hardware and services for various markets. Axians understands the implication of what ICT means for people and businesses. Therefore, we design industry-specific solutions, for healthcare and transportation for example, and we also tackle the many major challenges today faced in our communities.  www.axians.com