En vinnande kombination för bwin

Spelföretaget bwins omfattande, och växande, maskinpark har stått hos Interxion i Österrike sedan 2004. När företaget växte ur det utrymme man hade inleddes en upphandling som slutade med att bwin stannade kvar hos Interxion – inte bara i Österrike utan även i Frankrike

bwinlogo

Bwins tillväxt sätter en stor press på företagets IT-infrastruktur. Idag har bwin 1500 servrar fördelade över flera länder, med 10 gigabits anslutningar. När det är som högst belastning, till exempel under Champions League-matcher, överstiger den dagliga trafikvolymen 2 gigabit/s.
Efter att ha haft sin utrustning hos Interxions datacenter i Wien i flera år behövde bwin mer utrymme och man valde att genomföra en grundlig upphandlingsprocess för att hitta rätt leverantör.
- En av de första frågorna vi ställde var om leverantören kunde koppla upp oss mot alla de internationella nätoperatörerna som vi behövde tillgång till, berättar Christian Schöll, projektledare på bwin.

Självklart var datacentrets stabilitet och säkerhet viktiga, och redan här var det flera aktörer som föll bort. Bwins urvalskriterier gällde också tillgänglighet och pre-testing, med rigorösa krav på bland annat kylning, kraftförsörjning, SLA och ackrediterade system för säkerhetshantering, som ISO 27001. Sist – men inte minst – var aktörens rykte viktigt.

- Efter en ingående marknadsanalys blev det tydligt för oss att Interxion fortfarande var bäst i klassen. De erbjöd bäst urval av lokala och internationell nätaktörer, de bästa tekniska specifikationerna, de starkaste referenserna och utmärkt kompetens,

Christian Schöll

Project Manager

- Efter en ingående marknadsanalys blev det tydligt för oss att Interxion fortfarande var bäst i klassen. De erbjöd det bäst urvalet av lokala och internationell nätaktörer, de bästa tekniska specifikationerna, de starkaste referenserna och utmärkt kompetens, säger Christian Schöll.

Därför valde bwin att stanna kvar hos Interxion.

- Interxions anställda är väldigt professionella – alla förstår och reagerar snabbt på våra behov och önskemål, säger Schöll.

För bwin är de prestandarapporter på Interxions backup-system som levereras varje månad en viktig säkerhetsbonus. Utöver det är Interxions operativa tillgänglighet generellt hundraprocentig.

- Vi lutar oss mot en internationell samarbetspartner som verkligen kan sin verksamhet. Nertid är inte acceptabelt i våra webbapplikationer, säger Schöll.

Utöver allt detta skapar Interxions Europa-täckande kapacitet ytterligare möjligheter. Interxion har 42 datacenter i Europa – alla är byggda och drivs på samma sätt och enligt samma specifikationer, med en centraliserad, flerspråkig supportfunktion. Bwin hade nyligen nytta av detta när företaget installerade nya servrar i ett av Interxions datacenter i Paris. Samarbetet var lätt att expandera till ytterligare ett land.

Om Bwin

bwin vuxit till att bli ett ledande, börsnoterat onlinebaserat spelföretag. Bwin har mer än 20 miljoner kunder som har registrerat sig för betting eller att spela poker, casino eller något annat av bwins onlinespel. Bwin har 1400 anställda, varav 850 arbetar på huvudkontoret i Wien.
www.bwin.com