Interxion är grunden för CDN77s europeiska verksamhet

CDN77 använder Interxions uppkopplade datacenter utanför Stockholm som en viktig punkt för sin närvaro i Sverige. Med ett stort antal kunder som finns i en mängd olika branscher, bland annat lastbilsjätten Scania, spelar CDN77s tjänster en avgörande roll för att på ett snabbt sätt sprida digitalt innehåll i Norden och Baltikum.

1 december 2019

CDN77 är ett av världens ledande content delivery networks (CDN) vilket på svenska kan översättas till ”ett nätverk för leverans av innehåll”. Genom att cacha filer på servrar utspridda på olika platser i världen hjälper de sina kunder att på ett snabbt sätt leverera digitalt innehåll till sina slutkunder.

Genom att driva ett globalt nätverk från fler än 35 platser, och med dagliga toppar i trafiken som når över 5 terabit per sekund, spelar CDN77 en avgörande roll i internets globala ekosystem. Vid toppar så levererar företaget ca 2-3 procent av all internettrafik.

För att kunna erbjuda sina tjänster och för att möta utmaningarna med ständigt ökande trafikmängder, är CDN77 beroende av tillgång till robusta och skalbara datacenter med hög konnektivitet i alla de länder där företaget bedriver verksamhet. Därför har CDN77 ett långsiktigt samarbete med Interxion på den europeiska marknaden. CDN77 på plats hos Interxion i Wien, Madrid, Frankfurt, Stockholm, och Zürich.

"–Interxion spelar en avgörande roll i vår infrastruktur. Deras datacenter ligger nära internets knutpunkter och säkerställer därmed bra konnektivitet till både lokala internetleverantörer och stora internationella nätverk. Att de har en bredd av olika operatörer är en av anledningarna till att vi har byggt vårt egna fibernätverk genom några av deras anläggningar.”

Zdenek Cendra,Founder & CEO at CDN77

Om CDN77

CDN77.com är en innehållsleverantör med över 12 000 kunder runt om i världen. Deras unika anpassning- och rapporteringsverktyg gör det möjligt för kunder att spendera sin budget på ett klokt sätt. Kunden kan aktivera eller avaktivera datacentret efter användingsbehov. Alla funktioner är tillgängliga via API. CDN77 var en av de första företagen som stodde viktiga tekniska uppdateringar som HTTP/2, Brotli och TLS 1.3.
www.cdn77.com