Trygg europeisk expansion för iaas-leverantören

- Att bygga och drifta datacenter med genomgående hög kvalitetsnivå på ett stort antal lokationer är långtifrån enkelt, men Interxion lyckas väldigt bra.
Dessutom krånglar de inte till det genom att sälja konnektivitet eller infrastrukturtjänster, säger Johan Christenson, VD på City Network.

Interxions neutralitet och kvalitetsfokus var avgörande faktorer när City Network valde europeiska colocation-platser för sin publika molntjänst City Cloud.

citycloudlogo

22 februari 2016

City Networks portfolio som består av hosting, infrastrukturtjänster och associerade tjänster används av allt från småföretag till Fortune 500-företag och myndigheter. City Networks molntjänst City Cloud är en av Europas främsta IaaS-produkter. Många kunder bygger hela sin infrastruktur i City Cloud. Det gör att de slipper den administrationsbörda som annars uppstår kring dedikerad hårdvara. Samtidigt tjänar de i hastighet – en virtuell server kan skapas på 30 sekunder och skalbarheten är enkel. City Networks molntjänst ger också en hög grad av automatisering.

Andra kunder använder City Cloud som en blixtsnabbt tillgänglig och kostnadseffektiv förlängning av sin existerande IT-infrastruktur. De behöver bara betalar per timme för allokerade resurser. Till exempel kan en kund skala upp kapacitet för att stödja trafiktoppar i onlinespel (MMOG), eller för att tillföra mer beräkningskraft till avancerade 3D-renderingar — och skala ner igen när den extra kapaciteten inte längre behövs.

- Vi är ett tillväxtföretag med starkt fokus på den europeiska marknaden. Att Interxion är så starkt representerat i Europa var en av de viktigaste anledningarna till att vi valde att expandera med dem. Vår målsättning är att erbjuda City Cloud från alla Interxions datacenter i Europa

Johan Christenson

VD, City Network

City Cloud-kunder vet alltid var deras data finns – detta är viktigt inte minst i efterlevnaden av regulatoriska krav som ställs på hanteringen av data.

När kunder konfigurerar nya servrar i City Clouds webbgränssnitt specificerar de också serverns geografiska läge – och det är där som servern och informationen kommer att förbli. Det här är ett viktigt skäl till varför City Network placerar sin molntjänst City Cloud på flera av Interxions datacenter, som i Stockholm och London.

- Vi är ett tillväxtföretag med starkt fokus på den europeiska marknaden. Att Interxion har en så stark närvaro i Europa var en av de viktigaste anledningarna till att vi valde att expandera med dem. Vår målsättning är att erbjuda City Cloud från alla Interxions datacenter i Europa, säger City Networks VD Johan Christenson.

Interxions datacenter i Europa efterlever internationella standarder som ISO 27001 för informationssäkerhetshantering och ISO 9001 för kvalitetshantering. Det gör att kunderna kan känna sig helt trygga med att regler följs.

- Eftersom Interxion har samma ackreditering som vi så vet vi att processerna kring datasäkerhet är vattentäta. Med våra gemensamma standarder blir det enklare för våra kunder att förstå dessa processer, säger Johan Christenson.

City Cloud-tjänsten kan dessutom erbjudas som ett hybridmoln, eftersom kundernas fysiska servrar kan flyttas till Interxions datacenter och kopplas direkt till City Clouds infrastruktur. En av City Networks kunder kunde till exempel stänga det egna datacentret innan övergången till City Cloud var klar. De placerade helt enkelt de kvarvarande servrarna hos Interxion i London.

- Att kombinera molntjänster med kunders existerande hårdvara så här enkelt går inte att göra hos de stora molnleverantörerna. Det är en mycket bra möjlighet för företag som stegvis vill gå mot ökande andel molntjänster och en konkurrensfördel som City Cloud har genom vårt partnerskap med Interxion, säger Johan Christenson.

City Networks plan är att erbjuda City Cloud på ytterligare platser i Europa och Interxions operatörsoberoende är viktig för den tillväxtstrategin.

- Vi kan fritt välja och säkerställa den bästa uppkopplingen. Tillgänglighet är helt avgörande för att vi ska kunna leverera vår tjänst och expandera den vidare i Europa, säger Johan Christenson.

Interxions neutralitet kring molntjänster är ytterligare en viktig faktor för partnerskapets utveckling.

- Eftersom Interxion inte själva erbjuder hosting- och molntjänster hamnar vi aldrig i en konkurrenssituation. Det innebär att vi helt öppet kan diskutera nya projekt tillsammans som i slutändan gagnar våra kunder, säger Johan Christenson.

- På det hela taget har vi ett mycket bra samarbete med Interxion och för oss är de en mycket viktig affärspartner i vår fortsatta expansion i Sverige och internationellt, avslutar Johan Christenson.

Om City Cloud

City Network är en ledande europeisk leverantör av infrastrukturtjänster med över 30 000 kunder och datahallar på 27 platser runtom i världen.

City Network tillhandahåller publika, privata och hybrida molntjänster baserade på OpenStack och är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27015 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, informationssäkerhet och miljö. Genom våra branschspecifika moln kan vi säkerställa att våra kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency II, Basel II och PUL.

www.citynetwork.se

City Cloud is en av de ledande IaaS-tjänsterna i Europa. Det tar kunden mindre än 30 sekunder att skapa en virtuell server i kontrollpanelen, och anpassa hårdvaruprofilen till sina behov.

www.citycloud.com