Ett neutralt datacenter för CSC

När det globala IT-företaget CSC behövde ett nytt datacenter i Österrike föll valet på Interxions anläggning i Wien.

- Interxion levde upp till alla våra krav på tillgänglighet, säkerhet och konnektivitet. Om vi behövde göra samma val idag så skulle vi fortfarande välja Interxion, säger Andreas Keisler, chef för CSC:s infrastrukturtjänster i Österrike och östra Europa.

csclogo

CSC:s kunder i Österrike är ofta små och medelstora företag med en stark specialisering inom ett område.

- Till exempel finns det inga billtillverkare i Österrike, men det kryllar av företag som utvecklar och tillverkar avancerade komponenter, säger Andreas Keisler.

Den specialisering som genomsyrar stora delar av Österrikes näringsliv påverkar också företagens beslutsprocess när de väljer var de vill lokalisera sin data.

Som en ledande, global outsourcing- och IT-leverantör driver CSC datacenter runtom i världen, inklusive Europa. Men för de företag som talar med CSC i Österrike är "någonstans i Europa" inte tillräckligt specifikt. De vill vara säkra på att deras data och applikationer aldrig lämnar Österrike.

- De påverkas förstås av regelverk kring datalagring men främst skulle jag säga att det här är en känslomässig fråga för många österrikiska företag. I slutändan spelar det ingen roll – om de vill att deras data och applikationer ska finnas i Österrike, då måste vi ta ansvar för att det blir så, säger Keisler.

Interxions neutralitet är viktig för oss. Vi skulle inte kunna tänka oss colocation hos ett företag med konkurrerande tjänster

Andreas Keisler

chef för CSC:s infrastrukturtjänster i Österrike och östra Europa

CSC hade tidigare tillmötesgått kundernas geografiska önskemål genom att driva ett datacenter i sina egna lokaler i Wien. Men datacentret lades ner i samband med att kontoret flyttade. I det skedet tog CSC ett strategiskt beslut att välja colocation. Det innebar en stark tidsbesparing jämfört med att bygga ett nytt datacenter i egen regi. Samtidigt slapp CSC investeringkostnaden och även bekymmer kring dimensionering och skalbarhet. Det gjorde också att CSC:s specialister kunde ägna all sin till att utveckla och hantera kundernas applikationer och den traditionella, virtualiserade molninfrastruktur där applikationerna körs.

- Samlokaliseringen med Interxion innebär att vi inte behöver tänka på de dagliga problem som uppstår kring till exempel utrymme, kraftförsörjning och kylning. Det är ett väldigt flexibelt samarbete. Om vi behöver mer kapacitet så är det aldrig något problem – vi behöver bara prata med Interxion och justera avtalet med dem, säger Keisler.

Interxions datacenter erbjuder säkerhet i flera nivåer och efterlever alla viktiga internationella standarder för informationssäkerhet och affärskontinuitet – faktorer som är helt avgörande när företag väljer att låta CSC ta hand om deras applikationer.

- Vårt övergripande fokus på CSC är att ge kunderna professionell service. För att lyckas med det behöver vi samarbeta med företag som håller lika hög nivå som vi gör. Interxion lever upp till våra krav, säger Keisler.

Kvalitén i kundernas access till applikationerna i datacentret är förstås helt central. Eftersom Interxion är operatörsneutralt, har CSC ett brett urval av konnektivitetsleverantörer. Bland annat VIX (Vienna Internet Exchange), som ger CSC tillgång till alla nätverksoperatörer i Österrike och gör att kostnaden för ”den sista kilometern” i accessnätet till kunderna blir kostnadseffektiv.

För att nå kunder i andra länder, eller de inhemska kundernas dotterbolag som kan ligga i till exempel Kina eller Indien, kan CSC erbjuda ett stort urval av stora, globala nätverksaktörer som också är anslutna till Interxions datacenter.

Men Interxions neutralitet gäller inte bara konnektivitet utan alla slags tjänster som riktar sig till slutanvändaren. Därför uppstår aldrig någon konkurrenssituation mellan Interxion och CSC.

- Interxions neutralitet är viktig för oss. Vi skulle inte kunna tänka oss colocation hos ett företag med konkurrerande tjänster. CSC erbjudande bygger på att tillföra mervärde till kundernas affär med rådgivning, expertis, systemintegration och funktionstjänster. Interxions affärsidé är att tillhandahålla välskötta, oberoende datacenter. Det är en perfekt kombination som gör det möjligt för oss att ge våra kunder en komplett lösning med hög kvalitet till ett bra pris, säger Keisler.

Om CSC

CSC is a global leverantör av tjänster och lösningar inom IT-området. Företagets mission är att skapa förutsättningar för maximal avkastning på kundernas IT-investeringar, med hjälp av global räckvidd, branschens bästa industrilösningar och domänexpertis. CSC har ungefär 80 000 anställda som hjälper kunder i över 70 länder. www.csc.com