Hjärtat av internet på Irland

INEX, Irlands Internet Peering Exchange, ser många fördelar i att arbeta med Interxion. Bland annat säker förvaring av servrar och tillgång till konnektivitet. De öppnar också upp för nya potentiella medlemmar, vilket tillåter dem till att löpande förbättra sina tjänster.

inexlogo

Som den nationella Peering knutpunkten för Irland har INEX överblick över 90 procent av landets internetanslutningar via sina medlemmar. Genom att vara en kritisk faktor för Irlands internetinfrastruktur, behöver INEX datacenteroperatörer som kan förse dem med säkra utrymmen för deras switchar, likväl som högkvalitativ konnektivitet och att man är rätt lokaliserade mot andra nätverksoperatörer och innehållsleverantörer. ”Vi måste vara i anläggningar som drivs professionellt och säkert. Vi behöver vara säkra på att dem är redundanta, säkra, med stabil kraftförsörjning och UPS” säger Eileen Gallagher, Head of marketing and membership development på INEX. ”Det viktigaste när du driver en internetväxel är att vara placerad där trafiken är. INEX finns för att öka interkonnektiviteten mellan nätverk; om du tvingar alla att addera infrastruktur för att nå dig så motverkar det syftet”, tillägger hon.

Vi måste vara i anläggningar som drivs professionellt och säkert. Vi behöver vara säkra på att dem är redundanta, säkra, har stabil kraftförsörjning och UPS

Eileen Gallagher

head of marketing and membership development på INEX.

Genom att arbeta med Interxion, managerar INEX en komplex webb av nätverksförbindelser, och agerar huvudstationen för säkerställande av att all IP trafik når sin destination med så låg latens som möjligt.

INEX har placeras switchar i Interxions DUB1- och DUB2-anläggning på den västra sidan av Irlands huvudstad. Siterna är kopplade mot varandra och utvidgar INEX nätverk, genom dedikerade och redundanta fiberlänkar. ”Interxion har varit mer än hjälpsamma i varje steg av processen och har varit ett otroligt stöd till INEX. Som en icke vinstdrivande organisation är det viktigt för oss” säger Gallagher. ”Dessutom, en av fördelarna med att placera utrustning hos Intexions anläggning i Dublin är att många av våra befintliga och potentiella medlemmar redan finns etablerade där. Det är en direkt affärsmässig fördel för INEX, att kunna attrahera nya medlemmar gör att de kan hålla en lägre medlemskostnad”. ”Även om vi är en icke vinstdrivande organisation arbetar vi i en kommersiell värld, därför behöver vi vara smarta och leverera mervärde till våra medlemmar. Vissa av våra medlemmar har varit med ifrån INEX start. Det viktigt att finnas i en miljö som hos Interxion där vi kan nå ny medlemmar- att vara placerade där vi kan växa” – säger Gallagher. Det blir ett win-win upplägga för alla, eftersom konnetiviteten för Irlands internetväxel är ett övertygande argument för interna investeringar, eftersom Irland lockar till sig stora innehållsaktörer. Gallagher betonar den starka relationen som finns mellan INEX och Interxion i det här avseendet. “När vi etablerar en PoP i ett datacenter som Interxion, har vi ett nära samarbete för att säkerställa att fördelarna med INEX kommuniceras mot deras kunder”.

Om INEX

INEX, Irlands neutrala internetväxel, är en operatörsneutral, icke vinstdrivande peering facilitet som ägs av dess medlemmar. Dem grundades år 1996, och levererar IP peering till 56 trafikdrivande medlemmar och har dessutom 17 associerade medlemmar. INEX medlemskap är öppet för alla organisationer som ser fördelar med att peera sin IP trafik. www.inex.ie