Säkrad tillgänglighet för Mergermarket

Mergermarket valde att samarbeta med Interxion och outsourcade sitt datacenter. På så sätt fick företagets produktportfolio med M&A-tjänster 100 procents tillgänglighet.

mergermarketlogo

Ett företagsförvärv eller ett samgående är oftast en unik händelse för de inblandade företagen. Det betyder att de sällan har någon erfarenhet av processen, eller någon kunskap om hur den ska genomföras på bästa sätt. Det är bakgrunden till Mergermarkets erbjudande, som adresserar det här kunskapsbehovet med hjälp av modern teknik.

- Vi har ingen konkurrens inom vårt område. Vi har data på både privata och offentliga affärer inom en mängd olika sektorer och alla är sökbara i vår stora databas som är tillgänglig online för över 60 000 abonnenter på mer än 1000 företag. Eftersom vår data har strategisk betydelse för våra kunder så behöver den inte bara vara fullständigt pålitlig utan även 100 procent tillgänglig, säger Rakesh Patel, operativ chef på Mergermarket.

Efter flera problem med sin tidigare leverantör utgick Mergermarkets IT-team från ett så kallat balanced scorecard när de inledde processen att välja en ny datacenterleverantör. De listade viktiga faktorer som kostnad, placering, flexibilitet, kraftförsörjning, antal anslutna operatörer och möjlighet för tillväxt.

Vi valde Interxion på grund av deras flexibilitet, fantastiska teknikrykte och imponerande konnektivitet som hjälper oss att hålla våra kunder nöjda och dessutom ge dem ett övertag på marknaden.

Rakesh Patel

operativ chef

Interxion kom ut som tydlig vinnare, trots konkurrens från en hel lista ledande datacenteroperatörer, och Mergermarket tog beslutet att flytta sin affärskritiska utrustning till Interxions datacenter i Londons finanskvarter.

- Vi valde Interxion på grund av deras flexibilitet, fantastiska teknikrykte och imponerande konnektivitet som hjälper oss att hålla våra kunder nöjda och dessutom ge dem ett övertag på marknaden. Inom en snar framtid avser vi också att utveckla vår relation till att omfatta Interxions Secure Data Service (SDS), som gör det möjligt för oss att implementera en global strategi för disaster recovery, säger Rakesh Patel.

Om Mergermarket

Mergermarket, som är en del av The Mergermarket Group, levererar data-och researchtjänster inom M&A-området (samgåenden och förvärv). Mergermarkets databas har alla M&A-affärer i hela världen med ett värde över 5 miljoner EUR/USD. Bland klienterna finns bland annat världens ledande juristfirmor, investmentbanker, hedgefonder, private equity-aktörer, fondmäklare och företag. Mergermarket har ett oslagbart nätverk av M&A-journalister baserade på 65 platser i Nord- och Sydamerika, Europa, Asien, Mellanöstern och Afrika.
www.mergermarket.com