RETN erbjuder tillförlitliga förbindelser till östeuropeiska- och asiatiska marknader

RETN driver ett höghastighetsnätverk som spänner sig över Europa, Vitryssland, Ukraina, Ryssland och Kazakstan och sträcker sig ända till den kinesiska gränsen. Ett sätt för operatörer och företag att ansluta till nätverket är genom någon av de 12 Point of Presence (PoP) som RETN har etablerat i Interxions datacenter i hela Europa.

retnlogo

Utmaning

RETN upplever ökad efterfrågan från företag och operatörer i Europa som vill ha kopplingar till de växande marknaderna i Östeuropa och Asien. Här har RETN ett unikt nätverk som sträcker sig över 36 länder och tre kontinenter, och kan tillhandahålla tjänster som VPN, Ethernet, Point-to-Point dataöverföring och högkapacitetstjänster. Tjänster som RETN idag levererar till över 1700 kunder.

"Kundfokus och flexibilitet har varit de avgörande faktorerna i utvecklingen av vårt nätverk", säger Andrey Gazizov, CTO på RETN.

Lösning

RETN utvidgar och stärker åtkomsten till sitt nätverk genom att etablera sig med en PoP hos tredjepartsanläggningar, såsom colocation-datacenter, internethubbar och andra aggregeringsplatser.

"Operatörsneutrala colocation-datacenter tenderar att vara att föredra eftersom de erbjuder ett bredare utbud av anslutningsmöjligheter", säger Gazizov. "Det är därför viktigt för en nätoperatör, som RETN, att etablera sin närvaro i dessa datacenter."

Sedan 2008 har RETN haft ett nära samarbete med den neutrala co-locationleverantören Interxion för att etablera sin närvaro i flera europeiska städer och därmed ge operatörer och företag direkt tillgång till sitt nätverk från så många platser som möjligt.

I dag finns RETN tillgänglig via en POP på ett Interxion-datacenter i Sverige, Danmark, Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland, Holland, Spanien och Schweiz.

"Interxions samarbetsvilja och lokala kompetens i varje region där vi samarbetar är några av hörnstenarna i vårt partnerskap", säger Gazizov.

Läs mer om Interxions samarbete med RETN genom att ladda ner caset.

 

Interxions samarbetsvilja och lokala kompetens i varje region där vi samarbetar är några av hörnstenarna i vårt partnerskap

Andrey Gazizov

CTO, RETN

Om RETN

RETN är en oberoende europeisk leverantör av IP-transit och nätverkstjänster. RETN driver och äger ett end-to-end-nätverk vars unika geografiska fotavtryck spänner över Europa, Vitryssland, Ukraina, Ryssland och Kazakstan och sträcker sig till den kinesiska gränsen. RETN levererar pålitliga, low-latency förbindelser till operatörer och företag med branschledande svarstider, med stöd av teknisk expertis och ett internationellt gränsöverskridande expert-team. Läs mer på www.retn.net.