Datagravitationens intensitet väntas mer än dubbleras årligen till 2024

– framförallt inom finans-, tillverknings- och försäkringssektorn.

Den nya rapporten Data Gravity Index DGx™ v1.5 identifierar att ökningstakten av datagravitationen sker snabbast i Jakarta, Singapore, Rom, Hong Kong, Melbourne och Atlanta. I Stockholm spås mängden data att ha tiofaldigas fram till 2024 vilket befäster tätpositionen som metropolen för datatrafik i Norden.

10 december 2020

Stockholm, 10 december, 2020 - Interxion, en ledande leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster och som är en del av Digital Realty (NYSE: DLR), publicerar idag rapporten Data Gravity Index DGx™ version 1.5. Studien, som är gjord av Digital Realty, bygger vidare på version 1.0 och har utvidgats från ursprungliga 21 till analyser av 53 globala trafikhubbar för data, däribland Stockholm. Studien har mätt intensiteten och gravitationskraften i företags datatillväxt inom 23 globala branscher. Enligt rapporten är Stockholm redan idag den ledande datahubben i Norden och tillhör också toppskiktet i Europa. Rapporten visar att mängden data i Stockholm kan tiofaldigas på knappt fyra år.

Stockholm är en väldigt viktig knutpunkt för datatrafiken i den nordiska regionen. Det kommer vi fortsätta vara. Vi befinner oss mitt i en digitaliseringsresa med nya tekniker som AI och 5G vilket medför att mängden data ökar lavinartat. Det gör att behovet av bra uppkopplingar och förbindelser till olika moln, plattformar, nätverksleverantörer och IT-tjänsteleverantörer är större än någonsin, säger Martin Svensson, affärsutvecklingsdirektör Norden på Interxion som är en del av Digital Realty.

Den ökande datamängdens inverkan på viktiga branscher

De branscher som förväntas uppleva störst datatillväxt är bank- och finans, tillverknings- och försäkringssektorn. Samtliga förväntas genomgå snabb tillväxt inom digital acceleration, digitala interaktioner och utbyte av datavolymer globalt. Även Stockholm pekas ut bland snabbväxarnas tio-i-topp inom bank- och finanstjänster samt professionella tjänster och retail.

  • Intensiteten för datagravitation för bank- och finansföretag kommer att tillta på grund av regional tillväxt i viktiga bank- och finansiella nav.

 

Banking & Financial Services

 

Regionala prognoser för nya globala hubbar för datatrafik

Enligt rapporten väntas ökningstakten av datagravitationen ske snabbast i Indonesiens huvudstad Jakarta följt av Singapore, Rom, Hong Kong, Melbourne och Atlanta. Stockholm sticker ut som den största metropolen för datatrafik i Norden där dataattraktionskraften förväntas tiofaldigas till år 2024. Även Köpenhamn väntas tiofaldiga dataintensiteten men hamnar först år 2024 på samma nivå av datatrafik som Stockholm ligger på idag, enligt rapporten. 

 

Global Metro Forecast 2020-2024

 

Nu gäller det att kunna dra nytta av de datadrivna möjligheter som uppstår de närmaste åren och här påvisar Data Gravity-rapporten dessutom vikten av närheten till dataknutpunkterna, säger Martin Svensson på Interxion.

 

Ta del av det fullständiga pressmeddelandet på engelska här eller hämta rapporten här: Data Gravity Index 1.5

Om Data Gravity Index 1.5

Data Gravity Index 1.5 bygger på en analys av de 2000 största publika företagen i världen som Forbes listar varje år, Global 2000. I undersökningen har även företagens närvaro vid 53 av världens största trafikhubbar studerats. Data Gravity Index 1.5 bygger också på variabler för varje enskild trafikhubb där BNP, befolkning, antal anställda, teknik, IT-utgifter, genomsnittlig bandbredd och latens samt dataflöden analyserats. Digital Realty genomförde analysen mellan augusti 2019 och augusti 2020. I den ingår analys av datakällor från bland annat World Economic Forum, FN och globala konsult- och marknadsundersökningsföretag. 

Om Interxion: A Digital Realty Company

Interxion är en ledande europeisk leverantör av operatörs- och tjänsteneutrala datacentertjänster. Interxion erbjuder ett samlokaliserat ekosystem av konnektivitet, moln– och innehållstjänster till kunder genom mer än 700 konnektivitetsleverantörer, över 100 datacenter i 11 europeiska länder. Som en del av Digital Realty har kunder nu tillgång till 47 trafikhubbar i sex kontinenter. För mer information, besök: www.interxion.se.

Om Digital Realty:

Digital Realty erbjuder datacenter, colocation- och konnektivitetslösningar till kunder runtom i världen. Det omfattar allt från moln- och IT-tjänster, kommunikation och sociala nätverk till finansiella tjänster, tillverkning, energi, vård och konsumentprodukter. För att lära dig mer om Digital Realty, besök www.digitalrealty.com.