Nyheter

Burgundy är nu verksam i Interxions datacenter i Stockholm

STOCKHOLM. INTERXION HOLDING NV, (NYSE: INXN) en ledande leverantör av operatörsneutral colocation och datacentertjänster, meddelar att Burgundy, en alternativ handelsplattform för nordiska värdepapper, nu är verksamma i Interxions nordiska finanscentrum i Stockholm.

Investerare och handelsföretag inom finanssektorn har nu möjlighet att ansluta sig till Burgundy genom colocation av sina handelssystem hos Interxions datacenter i Stockholm. Det innebär att marknadsaktörer kostnadseffektivt och med extremt kort fördröjning kan ansluta sig till Burgundy.

  • Våra nuvarande och framtida kunder kan dra nytta av de korta svarstiderna vid anslutningen till Burgundy nu när vi har kört i gång vår verksamhet hos Interxion, säger Olof Neiglick, Burgundys VD.
  • En betydande del av den nordiska handeln bedrivs i dag utanför regionen, vilket gör att det finns en stor efterfrågan på colocation och proximity-tjänster. Interxion har den infrastruktur, anslutning och expertis som krävs för att kunna erbjuda en helhetslösning till våra kunder.
  • Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Burgundy för att erbjuda colocation-tjänster till marknadsaktörer i Norden. Det ger investerare och handelsföretag möjligheten till en snabbare och mera kostnadseffektiv tillgång till denna strategiskt viktiga handelsplats i regionen, säger Peder Bank, VD för Interxion Nordic.
  • Genom colocation hos Interxion, kan marknadsaktörerna också dra nytta av det snabbväxande ekosystem av tjänsteleverantörer i datacentret, inklusive ledande säljare av marknadsdata i realtid och leverantörer av teknik samt anslutning med korta svarstider.

Interxion erbjuder även colocation till marknadsplatser såsom Equiduct, Quote MTF, Plus Markets och Nordic Derivatives Exchange, samt proximity hosting till NYSE Euronext, Bolsa de Madrid och SIX Swiss Exchange.

Om Burgundy
Burgundy är en handelsplattform som stärker Nordens position som en finansiell knutpunkt. Burgundy erbjuder en högpresterande och kostnadseffektiv handel av drygt 1 000 svenska, norska, finska och danska värdepapper. Burgundys service inkluderar även notering och handel av fullmakter, certifikat, EFT:s och strukturerade produkter. Bakom Burgundy står ledande nordiska banker och handelsföretag som tillsammans står för omkring hälften av omsättningen av nordiska värdepapper. Aktörer inom detaljhandel och institutionell investering kan handla på Burgundy via en av företagets handelsaktörer. Burgundy är en alternativ börs som manövrerar en begränsad marknad och en multilateral handelsplattform (MTF). Den är godkänd och reglerad av Finansinspektionen i Sverige. Läs mera: http://www.burgundy.se/