Nyheter

Interxion inleder klimatsmart samarbete med myclimate

  • Klimatneutralt certifikat till alla kunder
  • Kompenserande insatser i form av klimatvänliga projekt

INTERXION HOLDING NV, (NYSE: INXN), en ledande leverantör av operatörsneutral colocation och datacentertjänster, har som den första datacentersoperatören inlett ett omfattande samarbete med den ideella schweiziska organisationen myclimate. Samarbetet innebär att Interxions kunder i Schweiz får tillgång till colocationstjänster som är 100 % klimatneutrala. De CO2-utsläpp som inte kan undvikas kompenseras i stället med en rad klimatvänliga projekt i Europa och utvecklingsländerna.

Alla Interxions kunder erhåller ett certifikat från myclimate som bekräftar deras klimatneutralitet, och som de kan använda till marknadsföring av deras infrastrukturlösning i Interxions datacenter och som en del av deras miljökonsekvensbedömning.

Interxion och myclimate har gjort en omfattande beräkning av CO2-utsläppen, inklusive en realistisk uppskattning av den mängd utsläpp som är oundviklig för att bygga, upprätthålla och driva ett datacenter. Detta är ett krav för att kunna erhålla en klimatneutral certifiering från myclimate.

Den ideella organisationen myclimate har sina rötter i Schweiz och är världsledande vad gäller frivilliga, högklassiga projekt som kompensation för CO2-utsläpp. Projekten uppfyller de strikta, internationella kvalitetsstandarderna CDM och Gold Standards. Utöver att minska mängden växthusgaser, bidrar de till en hållbar utveckling som inte bara är till fördel för klimatet, utan också för lokalbefolkningen. Myclimate gör även uppskattningar och mätningar, och bidrar till att skapa en medvetenhet om klimatförändringarna genom olika utbildningsprojekt. Myclimates samarbetspartners inkluderar Unilever, Seat Switzerland, Bosch, Virgin Atlantic, Swiss och Lufthansa.

  •  Vi välkomnar Interxions initiativ till att minimera företagets miljöpåverkan och kompensera oundvikliga koldioxidutsläpp genom olika projekt sponsrade av myclimate, säger René Estermann, vd för myclimate.
  •  För miljöns skull är det ytterst väsentligt att företag som Interxion och deras kunder föregår med gott exempel och visar att de tar sitt ansvar och vidtar ändamålsenliga åtgärder för att minska belastningen av miljön vid driften av ICT-infrastruktur.
  • Som en del av initiativet kompenserar Interxion för alla utsläpp i form av så kallade CO2-kompensationsprojekt i Schweiz och i utlandet: Elektricitet utvinns från biomassa, vattenkraftverk restaureras och uppgraderas och solkök distribueras.
  •  Samarbetet med myclimate handlar inte enbart om att kunna ge en klimatneutral certifiering till våra kunder. För oss är också själva innehållet i projekten högsta prioritet, och det var orsaken till att vi inledde samarbetet. Myclimate inleder och stöder projekt som reducerar växthusgaser, och därmed värnar om klimatet, säger Eddy Van den Broeck, verkställande direktör för Interxion i Schweiz.
  •  Det här är ett stort steg framåt mot vårt mål som är klimatneutrala datacenter, säger Peter Cladingbowl, Interxion SVP Engineering and Operations Support.
  •  Interxion gör sitt bästa för att minimera datacentrens inverkan på miljön genom energieffektiv utformning och drift. Vi erbjuder även våra kunder miljövänlig energi så långt det är möjligt. Vårt samarbete med myclimate tacklar problemet med de utsläpp som är omöjliga att undvika, och har därför positiva effekter på miljön i Europa och i utvecklingsländerna. Samtidigt gör det även Interxions tjänster mera attraktiv för miljömedvetna kunder.

Om myclimate:
Den ideella schweiziska organisationen myclimate är världsledande vad gäller frivillig mätning av klimatkompensation. Organisationen investerar sin inkomst i projekt som värnar om klimatet i utvecklingsländerna samt i industrialiserade länder som Nya Zeeland och Schweiz. Dessa projekt uppfyller internationella krav, inte enbart genom en synlig reduktion av växthusgaser, men också genom en positiv insats för hållbar utveckling. Dessutom skapar den internationella organisationen av schweiziskt ursprung en allmän debatt om klimatskydd genom en rad projekt. Utställningar i transportmuseet i Lucerne i Schweiz, skolprojekt, paneldebatter och andra aktiviteter bidrar till att göra allmänheten medveten om klimatförändringarna. Läs mera: http://www.myclimate.org/.