Nyheter

Interxion expanderar och uppgraderar sitt datacenter i Düsseldorf

  • 500 m² större utrymme
  • Uppgradering av ström, transformator och luftkonditionering
  • En total investering på 10 miljoner euro

DÜSSELDORF. INTERXION HOLDING NV, (NYSE: INXN), en ledande europeisk leverantör av operatörsneutral colocation och datacentertjänster, uppgraderar sitt datacenter i Düsseldorf. Expanderingen på 500 m2 förväntas vara klar till våren, och ger Interxion möjlighet att fortsätta leva upp till kundernas ökade krav på colocation, både vad gäller utrymme och service. Kraven kommer främst från kunder i de hastigt växande sektorerna digital media, carrier och företag. Samtidigt blir även betydande förbättringar gjorda, inklusive en ökning av datacentrets strömanslutning till 20 MVA och installation av nya transformatorer och ett nytt luftkonditioneringssystem. Totalkostnaderna för investeringen ligger på omkring 10 miljoner euro.

Strömanslutningen har utökats med två nya transformatorer med en sammanlagd kapacitet på 3 200 kW. Det skall täcka det existerande och framtida behovet bland de kunder som använder sig av molnbaserade applikationer eller virtuella servrar, och därför kräver mycket ström för att kunna maximera sin användning av datacentret. Också kapaciteten för luftkonditioneringssystemet ökar med 2 000 kW, ytterligare två generatorer för backup blir installerade och datacentrets oavbrutna tillgång på ström (UPS), som kan användas i en 2N-konfiguration, expanderas.

Både expanderingen och förbättringarna av datacentret har redan påbörjats och beräknas vara färdiga i årets andra kvartal. Det betyder att Interxions kunder även kommer att få tillgång till ett förbättrat strömövervaknings- och byggnadskontrollssystem.

  •  Expanderingen har drivits på av våra allra mest tekniskt krävande kunder, och som ett resultat ger det oss möjligheten att behålla vår kant i leveransen av ytterst redundanta och tillförlitliga tjänster, med den högsta möjliga strömdensiteten till såväl nya som befintliga kunder, säger Peter Knapp, verkställande direktör för Interxion i Tyskland.
  •  Med tillgång till över 50 kommunikationsnätverk samt ECIX internet exchange, och i kombination med högklassig strömanslutning och nedkylning, kan våra utrymmen i Düsseldorf erbjuda en ideell miljö för applikationer och molnbaserad infrastruktur och göra levereringen ännu mera omfattande.