Interxion ökar kapaciteten i Sverige med nytt utbyggt datacenter

5 mars 2012

STOCKHOLM, 5 mars 2012– Interxion, en ledande leverantör av operatörsneutrala co-locationtjänster i Norden och Europa, har färdigställt en utbyggnad av sitt datacenter i Stockholm med ytterligare 1000 kvm till 4000 kvm totalt. Utbyggnaden sker mot bakgrund av ökad efterfrågan från både befintliga och nya kunder.
– Sverige och Norden är helt klart en växande marknad för våra tjänster; säger nordenchefen Peder Bank. Ett bevis för det är att vi haft positiv försäljning och stort intresse för vår senaste expansion innan den ens var klar. Det är både svenska och internationella företag som använder våra tjänster. Ökade krav på tillgänglighet och stabilitet i kombination med att allt fler och företeelser och tjänster digitaliseras, gör att vi ser en fortsatt expansion i Sverige och Norden.
Interxion har avtal med över 30 operatörer i Sverige och fler än 400 i Europa. Därmed kan kunder hos Interxion säkra bäst tillgänglighet direkt med andra verksamheter i samma datacenter eller enkelt nå andra digitala marknadsplatser och tjänster, oberoende av leverantör. Nytt är också att Interxion sedan årsskiftet kör datacentret till 100 % på grön el, något som kommer såväl befintliga som nya kunder till godo utan att något prispåslag sker.
– Höga säkerhetskrav och ledande arkitektur för redundans säkerställer att vår service aldrig ligger nere. Många företag har den senaste tiden lärt sig att kostnaderna för avbrott i verksamheten är stora och mot bakgrund av detta väljer allt fler att placera utrustning hos oss. Att vi nu dessutom kan ge dem större yta att växa i och en helt grön strömförsörjning känns väldigt bra, avslutar Peder Bank.

Om Interxion
Interxion är en ledande leverantör av operatörsneutrala co-locationtjänster i Europa och erbjuder säker och ständig tillgänglighet för verksamhetskritiska IT-lösningar och affärer. Företaget har över 1200 kunder fördelade på 28 datacenter i 11 länder. Genom fler än 400 operatörer och ISP:er samt 18 nationella knutpunkter för Internet skapas växande gemenskaper för utbyte av information och transaktioner. Interxions nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information se www.interxion.com

Presskontakter:
Mats Nilsson Hahne
Nordisk Marknadschef - Interxion
Telefon: + 46 8 594 640 54
matsnh@interxion.com