Interxion utökar datacenter i Amsterdam och Zürich

4 oktober 2012

AMSTERDAM, 4 oktober 2012 - Interxion Holding NV (NYSE: INXN), en ledande europeisk leverantör av operatörsneutrala datacentertjänster, annonserade i dag att företagets datacenter i Amsterdam och Zürich skall utökas för att möta ökad efterfrågan.
Interxion kommer att expandera sina anläggningar i närheten av Amsterdam (”AMS 5.4”) och i Zürich (”ZUR 1.3”):

  • AMS 5.4 kommer att tillföra 1 000 kvadratmeter fullt utrustad datacenteryta med 2 MW ström tillgängligt för kunder. Kapitalinvesteringen för denna utbyggnad beräknas bli omkring 12 M€. AMS 5.4 förväntas öppna före utgången av 2012.
  • ZUR 1.3 tillför 600 kvadratmeter fullt utrustad datacenteryta med direkt tillgång till existerande kundkapacitet. Investeringen för denna utbyggnad bedöms uppgå till 4 m€ och ZUR 1.3 kommer att öppna före årets slut.

"Interxions strategi att stegvis utöka kapacitet är skapad för att möta kundernas krav samtidigt som vi fortsätter att vara anpassningsbara till skiftande marknadsförutsättningar och använder våra kapitalinvesteringar så effektivt som möjligt”, säger David Ruberg, Interxions Chief Executive Officer. ”På var och en av dessa marknader ser vi en fortsatt hög efterfrågan som drivs av våra kunders olika intressegemenskaper.”
Samtliga Interxions tidigare kommunicerade expansionsprojekt fortlöper enligt plan:

  • LON 2 (London): 900 kvadratmeter som öppnades under tredje kvartalet 2012 där ytterligare 700 kvadratmeter planeras att öppna i slutet av fjärde kvartalet 2012.
  • PAR 7 (Paris): 1 500 kvadratmeter öppnades under 3 kvartalet 2012 med ytterligare 2 500 kvadratmeter planerade att öppna vid första kvartalets utgång 2013.
  • AMS 6 (Amsterdam): 1 700 kvadratmeter öppnades i tredje kvartalet 2012 och resterade 2 500 kvadratmeter är planlagda för öppning vid första kvartalets utgång 2013.
  • MAD 2 (Madrid): 800 kvadratmeter är planerade för öppning vid första kvartalets utgång 2013.


Om Interxion
Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av operatörsneutrala co-locationtjänster i Europa och erbjuder säker och ständig tillgänglighet för verksamhetskritiska IT-lösningar och affärer. Företaget har över 1 200 kunder fördelade på 32 datacenter i 11 länder. Genom fler än 400 Internet- och nätverksoperatörer samt 18 nationella Internet-knutpunkter skapas växande gemenskaper för utbyte av information och transaktioner. Interxions nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information se www.interxion.com

Uttalanden om framtida utveckling

Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtida utveckling som involverar risk och osäkerheter. De faktiska resultaten kan avvika väsentligt från dessa förväntningar om framtida utveckling som diskuteras. Faktorer som kan orsaka sådana avvikelser omfattar, men är inte begränsade till, svårigheter med att reducera driftsomkostnader på kort sikt, otillräcklig förmåga att fullt ut utnyttja kapacitet i nya planerade datacenter och expansioner av datacenter, betydande konkurrens, kostnad och leverans av ström, överkapacitet i datacenterbranschen, leveransnivå i enlighet med Service Level Agreements och andre risker som beskrivits från tid till annan i Interxions arkivering för Securities and Exchange Commission. Interxion påtar sig ingen förpliktelse att uppdatera uttalanden om framtida utveckling i detta pressmeddelande.

Kontaktinformation

Investor Relations:
Jim Huseby, +1-813-644-9399
VP - Investor Relations
IR@interxion.com