Interxion bygger nytt datacenter i Stockholm och utvidgar sina datacenter i Frankfurt och Köpenhamn

19 februari 2013

AMSTERDAM 19 februari 2013 – Interxion Holding NV (NYSE: INXN), en ledande europeisk leverantör av operatörsneutrala colocation- och datacentertjänster, annonserade i dag byggandet av sitt andra datacenter i Stockholm (”STO 2”) och utvidgning av sina befintliga datacenter i Frankfurt (FRA 6.3”) och Köpenhamn (”CPH 1”). Detta är en del av företagets väl avvägda expansionsplan för att möta kundernas efterfrågan på den pan-europeiska marknaden.

I Skandinavien:

  • Interxion bygger sitt andra datacenter i Stockholm (STO 2) i två faser där varje fas tillför 500 kvadratmeter datacenteryta för kundernas IT-utrustning. Den första fasen på 500 kvadratmeter färdigställs under det andra kvartalet 2013 och Interxion har säkrat 2 MW tillgänglig ström för kunderna i denna fas.
  • Interxion utvidgar sitt datacenter i Köpenhamn (CPH 1) för att kunna möta behoven på den danska marknaden. Denna utvidgning är fjärransluten till befintlig anläggning och erbjuder 300 kvadratmeter datacenteryta planlagd att tas i bruk under andra kvartalet 2013.

Kapitalinvesteringarna för STO 2 och CPH 1 utgör totalt omkring 17 miljoner €.

”Som en ledare på den skandinaviska marknaden utvidgar Interxion sin kapacitet för att kunna möta efterfrågan,” säger David Ruberg, Interxions CEO. ”Interxion upplever stark tillväxt på marknaden i Stockholm, primärt drivet av våra intressegemenskaper. Vi har utvidgat vårt datacenter i Stockholm två gånger de senaste 18 månaderna och fortsätter se en stark efterfrågan i Stockholm. STO 2 tillför kritisk datacenterkapacitet för att kunna möta våra kunders expansionsbehov.”

I Frankfurt:

  • Interxion utvidgar sitt datacenter i Frankfurt (FRA 6) med 600 kvadratmeter datacenteryta och använder befintlig strömförsörjning med ytterligare ström tillgängligt för efterföljande expansion av kraft. FRA 6.3 är planlagt för att tas i bruk under första kvartalet 2013.

Kapitalinvesteringen relaterad till FRA 6.3 är omkring 5 miljoner €.

”Efterfrågan för Interxion Frankfurt campus, Europas bäst uppkopplade datacenter campus, forstätter att vara stark,” fortsätter David Ruberg. ”Fyllnadsgraden för Frankfurt 7 har mött våra förväntningar och FRA 6.3 kommer att erbjuda ytterligare datacenterkapacitet för att möta de behov vi ser i marknaden.”

Interxion ger även en uppdaterad status för följande tidigare annonserade datacenterprojekt:

  • AMS 5.4 (Amsterdam): 1 000 kvadratmeter öppnades i fjärde kvartalet 2012.
  • ZUR 1.3 (Zürich): 600 kvadratmeter öppnades i fjärde kvartalet 2012.
  • LON 2 (London): De slutgiltiga 400 kvadratmetrarna öppnades i första kvartalet 2013.
  • MAD 2 (Madrid): 200 kvadratmeter togs i bruk redan under fjärde kvartalet 2012 som en följd av kunders förfrågan om tidig öppning. Resterande 600 kvadratmeter är planlagda för öppning under första kvartalet 2013.
  • PAR 7 (Paris): Återstående 2 500 kvadratmeter är planlagda till att tas i bruk vid första kvartalets utgång 2013.

Om Interxion
Interxion är en ledande leverantör av operatörsneutrala colocation- och datacentertjänster med över 1 200 kunder i 33 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenterdesign erbjuder kunder säker och ständig tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Genom fler än 400 internet- och nätverksoperatörer samt 18 europeiska internetknutpunkter har Interxion skapat växande gemenskaper för utbyte av information och transaktioner. Interxions nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information se www.interxion.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som innefattar risker och osäkerheter. Faktiska resultat kan avvika väsentligt från de förväntningar som diskuteras i dessa framåtriktade uttalanden. Faktorer som kan orsaka sådana avvikelser inkluderar, men är inte begränsade till, svårigheter med att minska driftskostnader på kort sikt, oförmåga att utnyttja kapaciteten i nyligen planerade datacenter och datacenterexpansioner, betydande konkurrens, kostnad och tillgång till elektrisk ström, överkapacitet i datacenterbranschen, leveransförmåga under service level agreements och andra risker regelbundet beskrivna i Interxions arkiv med the Securities and Trading Commission. Kapitalinvesteringar avspeglar det totala beloppet för det annonserade projektet och vid full effekt och kapacitet och blir inte alltid investerat i sin helhet under innevarande kalenderår. Interxion påtar sig inget ansvar för att uppdatera den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande.


Kontaktinformation
Investor Relations:
Jim Huseby, +1 813 644 9399
VP - Investor Relations
IR@interxion.com


Interxion Nordic:
Peder Bank, +45 2944 2945
Managing Director Nordic