Nyheter

Sex av tio företag har ingen plan för Big data

Stockholm – 30 april 2013 - Sex av tio it-chefer på svenska företag har ännu inte undersökt vilken nytta Big data kan göra för deras företag. De ligger därmed långt efter sina europeiska kollegor, visar en ny undersökning från Vanson Bourne, gjord på uppdrag av Interxion, en ledande leverantör av operatörsneutrala co-locationtjänster.

Big data är en av de tydligaste trenderna inom it-sektorn de senaste åren. Men trots att många skandinaviska företag ligger långt fram inom andra it-områden, har de nu hamnat rejält på efterkälken. I Europa har två tredjedelar redan gjort en plan för Big data.

"Det är oroande att så få företag ens haft tid att undersöka vilken nytta Big data har för dem. Det finns stor risk att företag som inte drar nytta av sin egen data för produkt- och tjänsteutveckling blir omkörda av sina konkurrenter," säger Mats Nilsson Hahne, nordisk marknadschef på Interxion.

Förklaringen till att Big data har så låg prioritet i Sverige och Danmark har inte att göra med ointresse. Istället är det resurser och tid som saknas. Sju av tio it-chefer uppger att budgeten har krympts. Samtidigt uppger tre av tio att huvuddelen av deras tid går till att göra brandkårsutryckningar för att hantera it-problem och att de därmed har för lite tid för att tänka strategiskt.

När det gäller europeiska företag så har 25 procent av it-cheferna redan utvecklat affärsmöjligheter utifrån Big data. De som har gjort sin analys har också börjat ställa högre krav på hastigheten som datan ska levereras i. I Frankrike kräver cheferna en hastighet på i genomsnitt 163 millisekunder. I Sverige nöjer sig cheferna med en hastighet på 282 millisekunder.

Men även om en hel del it-chefer börjat planera för Big data är det än så länge bara ett prioriterat område för sju procent av företagen. Men hela 62 procent förväntar sig att det ska vara en viktig fråga för det egna företaget inom tre år. Även här utmärker sig svenskarna eftersom bara var fyra av tio it-chef förväntar sig att det blir en prioriterad fråga inom samma tidsrymd.

"It-avdelningens status på företaget är en viktig variabel för hur långt man kommit med Big data. I de företag där it-strategin är starkt kopplad till affärsstrategin har nästan nio av tio företag utformat en plan. För företag där it-strategin är svagare är det bara fyra av tio företag som har en plan" säger Ian McVey, chef för affärsutveckling och marknadsföring på Interxion.

CIO:s ställning är också svagare i Sverige och Danmark där bara 16 procent rapporterar direkt till vd. I Europa har mer än var tredje CIO, vd:n som sin närmaste chef.

Om undersökningen:

Rapporten ”Big data – beyond the hype” är gjord av Vanson Bourne ett globalt undersökningsföretag specialiserat på it- och tekniksektorn. Undersökningen bygger på 750 intervjuer med it-chefer i Europa. Ladda ner hela rapporten här.