IT-Utmaningar och lösningar för mobila tjänsteleverantörers CTO

Kategoriger

9 juli 2013

Nytt whitepaper från Interxion lyfter fram IT-utmaningar och lösningar för mobila tjänsteleverantörers CTO

Undersökningen lyfter fram affärmässiga drivkrafter, krav på konnektivitet och hosting-strategier för mobilinriktade tjänsteleverantörer

STOCKHOLM, 9 juli 2013INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster, har idag publicerat ett whitepaper, ”IT Challenges in the Mobile Community" som utforskar IT-utmaningarna med att leverera mobila tjänster i realtid och undersöker IT strategier för att leverera och hantera utifrån dessa utmaningar.

Detta whitepaper bygger på en kvalitativ undersökning som Interxion och FirstPartner har genomfört med tjänsteleverantörer och operatörer för att utforska vilken påverkan beslut gällande placering av IT-infrastruktur har för verksamheters mobila tjänsteleverans. Utifrån detta drar undersökningen slutsatsen att mobilinriktade verksamheter kan dra avsevärd nytta i sin tillväxt av att dra nytta av en kombination av egen infrastruktur och publika molntjänster – en hybridmodell.

”Den snabba tillväxten av mobila kanaler och ökad komplexitet i hela den mobila tjänsteleveransen innebär ett nytt antal faktorer för en CTO att ta hänsyn vid placering av IT-infrastruktur, ” säger Mike Hollands, Director Connectivity Segment på Interxion och medförfattare till undersökningen. ”Idag förväntas en CTO leverera mobila tjänster med prestanda i realtid och internationell täckning utan att kompromissa med kvalitet, externa krav eller säkerhet.”

I detta whitepaper presenteras olika strategier för att möta dessa utmaningar. Det identifierar att användningen av publika molntjänster är särskilt viktiga för nya verksamheter, men i takt med att de mognar blir hybridmodeller för molntjänster eller co-location mer lämpligt. Oavsett val av leveransmodell för IT-infrastruktur har konnektiviteten mellan leverantörerna av mobila tjänster och digitalt innehåll identifierats som kritisk. Som ett resultat av detta blir placeringen av IT-infrastruktur en avgörande framgångsfaktor.

Richard Warren, Managing Director på FirstPartner och medförfattare säger ”Vår undersökning visar att mobila tjänsteleverantörer kan förbättra kundupplevelsen genom att försäkra sig om att deras servers har bästa möjliga konnektivitet till samtliga partners och leverantörer som är delaktiga i deras tjänsteleverans både mobilt och on-line”.

Detta whitepaper finns nu tillgängligt på Interxions webbplats.

Fler källor:         

“IT Challenges in the Mobile Community”

Interxion Website 

Interxion Blog  


Om Interxion:
Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutrala co-locationtjänster i Europa och levererar sina tjänster till en lång rad kunder genom 34 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Genom fler än 450 fasta och mobila operatörer, internetleverantörer samt 18 knutpunkter för Internet har Interxion skapat moln-, finans- och konnektivitetsnav som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Presskontakt
Mats Nilsson Hahne
Marknadschef Interxion Sverige
Telefon +46 8 594 640 54
matsnh@interxion.com
www.interxion.se

Om FirstPartner:
FirstPartner is a research and go to market agency focused on helping technology based companies understand market opportunities and launch customer centric propositions.  With deep experience in telecoms, media, commerce and IT sectors, our client base includes Vodafone, Oracle, BT, and Microsoft.
We are based in the UK but have global capabilities undertaking research and project work across Europe, North America, The Middle East and Asia.  For more information please visit http://www.firstpartner.net