Nyheter

9 av 10 molntjänsteleverantörer oroar sig för lokal konkurrens

STOCKHOLM, 24 oktober 2013: INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster, presenterar idag en ny undersökning genomförd bland 400 europeiska hosting- och molntjänsteleverantörer. Undersökningen visar att nästan 9 av 10 (87 procent) av europeiska molntjänsteleverantörer anser att deras främsta konkurrenter är lokala. Leverantörerna i de nordiska länderna utmärker sig och ligger före övriga europeiska länder, sett till hur stor del av deras intäkter som kommer från molntjänster.

Marknaden för hosting- och molntjänster är inte så global som man skulle kunna tro. I en ny undersökning genomförd av Interxion, anger 87 procent av europeiska molntjänsteleverantörer att deras främsta konkurrenter är lokala. Endast 13 procent uppger att deras främsta konkurrenter är amerikanska verksamheter och av de 13 procenten ser hela 48 procent Amazon som sin främsta amerikanska konkurrent. I de nordiska länderna ser mer än var fjärde leverantör (27 procent) amerikanska verksamheter som sina främsta konkurrenter och 68 procent svarar att deras främsta konkurrenter är lokala.

Den nya undersökningen från Interxion är den första i sitt slag som genomförs på marknaden för molntjänster i Europa där leverantörer av hosting- och molntjänster har tillfrågats om utvecklingen. Undersökningen visar att leverantörerna förväntar sig att användningen av molntjänster kommer att öka markant inom de närmaste två åren och en majoritet av de nordiska leverantörerna uppger att största delen av deras intäkter kommer att komma från molntjänster 2015.

”Undersökningen visar på en mognadsskillnad mellan de europeiska hosting-leverantörerna. Här särskiljer sig de nordiska verksamheterna positivt och främst inom två områden. De nordiska länderna ser i hög grad amerikanska företag som konkurrenter och de är även ledande på att införa molntjänster som en central del av sitt erbjudande. Därför uppger 32 procent av de nordiska leverantörerna redan idag att majoriteten av deras intäkter kommer från molntjänster, jämfört med 14 procent i resten av Europa”, säger Peder Bank, Managing Director för Interxion i Norden.

Nordiska hostingleverantörer: Molntjänster kommer att utgöra största delen av omsättningen 2015
Mer än var tredje hostingleverantör (42 procent) i de nordiska länderna förväntar sig att största delen av deras intäkter kommer att komma från molntjänster under 2015. När de tillfrågats om hur stor andel av deras intäkter som molntjänster då kommer att utgöra, förväntar sig hela 42 procent att det kommer att handla om mellan 60 och 100 procent, medan 17 procent förväntar sig att det rör sig om en andel på mellan 40 och 60 procent.

Generellt sett så förmodas molntjänster att utgöra en större del av intäkterna för nordiska verksamheter under 2015 jämfört med resten av Europa, där endast 30 procent förväntar sig att molntjänster kommer att utgöra 60 till 100 procent av intäkterna.

Bland de nordiska leverantörerna svarar tre av fyra (74 procent) att deras främsta strategi är att erbjuda en infrastruktur för molntjänster till sina kunder. Därefter följer förvärv och sammanslagningar med 63 procent och till sist möjligheten att etablera en återförsäljarkanal (53 procent). I Europa är de tre populäraste strategierna att erbjuda infrastruktur för molntjänster (63 procent), uppgradera sina tjänster (61 procent) och internationalisering (52 procent).

Läs mer i Interxions white paper ”The evolution of the European cloud market”

Om undersökningen
Interxion har genomfört undersökningen med 407 leverantörer av hosting- och molntjänster i 17 europeiska länder samt USA. Svar har samlats in via telefon, online och genom intervjuer. Intervjuer har genomförts i följande länder: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland, Tyskland, England, Schweiz, Spanien, Irland, Frankrike, Belgien, Polen, Tjeckien, Italien, Portugal, Rumänien och USA.

För mer information:
Mats Nilsson Hahne, marknadschef, Interxion Sverige
Telefon: +46 8 594 640 54
e-post: matsnh@interxion.com

Om Interxion   
Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutrala co-locationtjänster i Europa och levererar sina tjänster till en lång rad kunder genom 34 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Genom fler än 450 fasta och mobila operatörer, internetleverantörer samt 18 knutpunkter för Internet har Interxion skapat moln-, finans- och konnektivitetsnav som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se