Nyheter

Interxion lanserar Cloud Connect och möjliggör privat åtkomst till flera moln

Interxion lanserar Cloud Connect och möjliggör privat åtkomst till flera moln

Med Interxion kan kunder enkelt skapa och driva hybrida IT-lösningar med hjälp av nästa generations privata anslutning till flera ledande molnplattformar.

AMSTERDAM – den 15 juli 2014 - Idag lanserade INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN) som är en ledande europeisk leverantör av molntjänster och operatörsoberoende datacentertjänster för samlokalisering, sin nya tjänst som möjliggör privat anslutning till flera molntjänstleverantörer.

Cloud Connect kommer att tillhandahålla företag, tjänsteleverantörer, systemintegratörer och nätoperatörer säkra och högpresterande anslutningar till flera moln från Interxions datacenter. Detta kommer att underlätta överföringen av affärskritiska arbetslaster och data i realtid till molnet.

Genom att tillhandahålla en privat virtuell anslutning mellan kunden och molntjänstleverantörerna ger Cloud Connect organisationer möjlighet att kringgå de offentliga Internettjänsterna och uppnå servicenivågarantier på hastighet, dataflöde och säkerhet. Tjänsten innebär följaktligen att företag, nätoperatörer, tjänsteleverantörer och systemintegratörer kommer att kunna skapa komplexa hybrida IT-lösningar med valfria molntjänster via en enda anslutning.

Med Cloud Connect blir det lättare för kunder att göra affärer, erbjuda beställning online via Interxion-portalen och hantera sin virtuella lokala nätverksanslutning (LAN) till varje molnstjänstleverantör. Detta förbättrar integriteten och prestandan i kundernas molntjänstanslutningar samt snabbar upp molnanvändningen.

– Det är en utmaning för varje organisation som påbörjar migration till molnet att få hybridmodellen att fungera ihop med de befintliga IT-systemen. Program som körs i olika miljöer behöver interagera med varandra på ett säkert och högpresterande sätt, och därför är valet av datacenter av högsta vikt, påpekar Mario Galvez, produkthanteringschef på Interxion. Det blir enklare att göra detta val eftersom Cloud Connect erbjuder många privata anslutningstjänster från en enda anslutning. Denna nya plattform gör att vi kan erbjuda våra intressegrupper, som består av väletablerade, dynamiska och professionella molntjänstleverantörer, nätoperatörer, tjänsteleverantörer och systemintegratörer, ett enkelt sätt att tillsammans ansluta, verkställa och utveckla tjänster med högsta prestanda.

Cloud Connect kommer inledningsvis att lanseras i London, Frankfurt och Amsterdam under tredje kvartalet av 2014 och på fler platser under 2015.

– I takt med att användningen av hybrida IT-lösningar breder ut sig, växer även behovet av en datacenterleverantör som förstår komplexiteten i dessa miljöer och har den tekniska kunskapen att erbjuda enkel sammankoppling. Via Cloud Connect säkerställer vi att Interxions kunder får åtkomst till sina miljöer i flera moln och kan ansluta till vår växande gemenskap av molnstjänstleverantörer på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt, tillägger Galvez.

Interxion kommer att stödja Cloud Connect-plattformens funktion med hjälp av Cloud Networking Solution från BTI Systems. BTI Systems är en prisbelönad, branschledande leverantör av system och mjukvara för molnnätverk. BTI:s lösning erbjuder Interxion en SDN-kompatibel, konvergerande optisk plattform med hög täthet, ett programstyrningsskikt för självbetjäning för kunder samt en stödplan som kommer att erbjuda molnanslutningar med högsta prestanda och pålitlighet.

För mer information, besök vår webbplats

-END-

Om Interxion
 
Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutrala co-locationtjänster i Europa och levererar sina tjänster till en lång rad kunder genom 37 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Genom fler än 500 fasta och mobila operatörer, internetleverantörer samt 20 knutpunkter för Internet har Interxion skapat moln-, finans- och konnektivitetsnav som främjar växande kundgemenskaper. För mer information, besök www.interxion.se