Nyheter

Europeiska moln- och hostingleverantörer pressas av internationella giganter

Europeiska moln- och hostingleverantörer pressas av internationella giganter

STOCKHOLM 13 NOVEMBER 2014 -  Fyra av tio moln- och hostingleverantörer ser nu internationella leverantörer som sin främsta konkurrent, vilket är en tredubbling på ett år. Samtidigt har molninfrastruktur (IaaS) gått förbi traditionell hosting som den mest efterfrågade tjänsten visar en ny undersökning från Interxion.

Molnteknologin är på väg att förändra Europas it-landskap där lokala moln- och hostingleverantörer befinner sig i stormens öga. I en ny undersökning svar 37% av europeiska molnleverantörer att de ser internationella leverantörer, varav majoriteten är från USA, som sina främsta konkurrenter. Det är en tredubbling på endast ett år, där tidigare endast en av åtta (13%) fruktade konkurrensen från internationella leverantörer av molntjänster. Då menade flertalet att konkurrensen snarare kom från andra lokala aktörer.

I år är de främsta konkurrenterna internationella molnleverantörer (37%), lokala hostingleverantörer (30%), systemintegratörer (19%) och ISP leverantörer (Internet Service Providers) med 14 %.

– Vi ser klara tecken på ett skifte i marknaden i takt med att en rad publika molntjänster placerar sig i Europa. Vi ser dock inte att svenska verksamheter är på väg att överföra all sin data till de stora aktörerna, men det tvingar lokala leverantörer att finna en ny position på marknaden där det för många innebär att ligga tätt på kunden och fungera som facilitator för en migrering till molntjänster, säger Peder Bank, Managing Director för Interxion i Norden.

I Norden är det hela 44% som ser internationella aktörer som sin främsta konkurrent, medan lokala konkurrenter får 42% och därmed hamnar på andra plats. Bland de strategier som används för att möta utvecklingen återfinns mer fokus på kundservice, tilläggstjänster kring säkerhet och säkring av var och hur data både lagras och hanteras.

- En av de främsta strategierna som nordiska hosting-leverantörer använder för att möta den internationella pressen är att erbjuda lösningar som möter kundernas efterfrågan på lokal placering av kritisk data och högre säkerhet. Här har lokala hosting-verksamheter ett viktigt kort att använda, då de kan erbjuda lokal lagring av data och skräddarsydda säkerhetslösningar för enskilda kunder, fortsätter Peder Bank.

Molninfrastruktur går förbi traditionell hosting

Undersökningen visar att utvecklingen av molntjänster inte enbart påverkar konkurrensen, men även efterfrågan i marknaden. Så många som 43% av alla hostingleverantörer pekar ut IaaS (Infrastructure as a Service) som den mest efterfrågade tjänsten, följt av traditionell hosting med 23 %.

Möjligheten att nyttja molninfrastruktur har dock inte gått förbi hostingleverantörerna. Undersökningen visar att en av fyra (24%) använder extern molnkapacitet, medan en liknande andel (26%) har en hybrid it-miljö som använder sig av både egen hårdvara och IaaS. I Norden har implementeringen av molnteknologi kommit ännu längre, då hela 40% använder sig av hybridlösningar.

Omsättningen inom molntjänster på skyhög nivå

Den ökade efterfrågan på molntjänster visar sig även i räkenskaperna. Medan molntjänster utgjorde mellan 40 till 100 procent av omsättningen hos var fjärde leverantör (23 %) förra året så förväntar sig nästan varannan aktör (46%) att molntjänster kommer utgöra mellan 40 och 100% av deras omsättning år 2016. Här har andelen som förväntar sig en omsättning på över 60% från molntjänster ökat från 12 till 24% under samma period.

Även i Norden och Sverige kan man se en växande omsättning från molntjänster och enligt Peder Bank har de lokala hostingleverantörerna bra kapacitet att utnyttja de möjligheter som denna teknologi erbjuder.

- Ser man på den nordiska moln- och hostingmarknaden idag, så finns där en rad aktörer som förmår att kombinera sin lokala kunskap med den höga flexibilitet som molnteknologin medför. Detta kan komma till gagn för den lokala hostingbranschen, men i lika hög grad för nordiska verksamheter som kan dra fördel av att utnyttja fördelarna med molnet före många av sina europeiska konkurrenter” avslutar han.

Om undersökningen

Interxion har genomfört undersökningen bland 406 tjänsteleverantörer i Europa och USA. Svar har samlats in på telefon, online och genom intervjuer.
Läs hela undersökningen här.


Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutrala co-locationtjänster i Europa och levererar sina tjänster till en lång rad kunder genom 38 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Genom fler än 500 fasta och mobila operatörer, internetleverantörer samt 20 knutpunkter för Internet har Interxion skapat moln-, finans- och konnektivitetsnav som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Presskontakt:

Mats Nilsson Hahne
Marknadschef Interxion Sverige
Telefon +46 8 594 640 54
matsnh@interxion.com