Interxion bygger ett fjärde datacenter i Stockholm

10 december 2014

Ökad efterfrågan från internationella och svenska företag bakom utbyggnaden

STOCKHOLM 10 december 2014 Interxion meddelar idag att företaget kommer bygga ytterligare ett datacenter i Stockholm vid namn Stockholm 4. Det nya datacentret ligger i direkt anslutning till de tre tidigare datahallarna och kommer att ha en yta om totalt 1100 kvm. När det nya datacentret invigs under andra kvartalet 2015, uppgår den totala storleken på Interxions datacenter i Stockholm till över 5000 kvm. Liksom Interxions tidigare anläggningar, kommer även Stockholm 4 att uteslutande använda grön el.

– Det finns en stor efterfrågan hos både internationella och svenska företag att placera sin utrustning i våra svenska datacentra, säger Peder Bank, VD för Interxion i Norden. Framför allt ser vi en stark efterfrågan bland molntjänst- och innehållsleverantörer, där vi nu blir ett ännu viktigare nav för både det uppkopplade Sverige och Europa.  Den ökande användningen av molntjänster gör även att fler systemintegratörer väljer att placera sin och sina kunders utrustning hos oss.

Interxion kommer i Stockholm 4 att investera motsvarande 15 miljoner euro. Likt de tidigare anläggningarna kan kunder dra nytta av Interxions operatörsneutrala anläggning med tillgång till över 50 operatörer, direktkoppling till Netnods internetknutpunkt, stabil strömförsörjning samt ett mycket energieffektivt datacenter genom att bland annat använda fjärrkyla i hög utsträckning.

Företagets datacentra i Stockholm tillhör de absolut snabbast växande enheterna inom Interxion där man de senaste två åren har mer än fördubblat yta och kapacitet. Kunderna kommer från olika branscher där företag inom it-tjänster, digital media och finanssektorn dominerar. En ökande andel systemintegratörer placerar även sin, och sina kunders, utrustning hos Interxion, för ökad tillgänglighet, säkerhet och kostnadseffektivitet. En viktig parameter för företagets tillväxt i regionen är Stockholms strategiska läge i Europa, med närhet både öster- och västerut, vilket är en nyckelfaktor för företag som är beroende av digital distribution.

– Sverige och Stockholm har både rätt geografiskt läge och en mycket bra infrastruktur, vilket gör att många företag som inte har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige, placerar sin utrustning hos oss. Idag är inte minst närheten till Ryssland och baltstaterna en viktig faktor, avslutar Peder Bank.

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller s.k. framåtriktad information som involverar risk och osäkerheter. Faktiska resultat kan väsentligt skilja sig från förväntningar som diskuteras i framåtriktad information av detta slag. Faktorer som kan orsaka sådana skillnader inkluderar, men är inte begränsat till, svårigheter med att minska operationella kostnader i närtid, oförmåga att utnyttja kapacitet i nyligen planerade datacenter och expansioner av datacenter, förseningar i uppförande av nyligen planerade datacenter och expansioner av datacenter, påtaglig konkurrens, kostnad och leverans av elkraft, överkapacitet inom datacenterbranschen, prestanda i förhållande till avtalade servicenivåer och andra risker som regelbundet beskrivs i Interxions lämnade rapporter till the Securities and Exchange Commission. Uppskattningar av kapitalinvesteringar och installerad yta är ungefärliga och kan ändras. Kapitalinvesteringen reflekterar projektet vid full kraft och kapacitet där hela beloppet kan komma att bli investerat utanför innevarande år. Interxion påtar sig inte något ansvar för att uppdatera framåtriktad information som finns i detta pressmeddelande.

Om Interxion
Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutrala co-locationtjänster i Europa och levererar sina tjänster till en lång rad kunder genom 38 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Genom fler än 500 fasta och mobila operatörer, internetleverantörer samt 20 knutpunkter för Internet har Interxion skapat moln-, finans- och konnektivitetsnav som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Presskontakt:
Mats Nilsson Hahne
Marknadschef Interxion Sverige
Telefon +46 8 594 640 54
matsnh@interxion.com