Nyheter

Svenska företag tillägnar sig molntjänster snabbast i Europa

Ny europeisk studie från Interxion visar:

PRESSMEDDELANDE 30 MARS - Svenska företag och organisationer ligger i framkant vad gäller att använda molnet för att lagra sin data och hantera sin IT-infrastruktur jämfört med företag i ett flertal stora länder i Europa. Detta visar en helt färsk undersökning som IDG Connect gjort på uppdrag av datacenterföretaget Interxion. Undersökningen visar också att hybridlösningar är på stor frammarsch bland svenska företag.

64 % av de svenska företagen i undersökningen anger att de använder en hybridlösning för att hantera sin IT-infrastruktur och data, det vill säga en kombination av olika molntjänstlösningar och drift i eget eller externa datacenter. Detta att jämföra med det europeiska snittet i undersökningen som ligger på 45 % för hybridlösningar.

– Att fortsätta investera i en egen datahall blir mer och mer olönsamt för varje dag som går, i takt med utvecklingen kring molntjänster och hybridlösningar snabbt går framåt, säger Mats Nilsson Hahne. Att istället köpa sitt datacenter som tjänst, sänker inte bara kostnaderna utan möjliggör också bättre tillgänglighet och nätverkskapacitet, vilket är särskilt kritiskt när allt mer av företagens tjänster levereras digitalt.

Enligt undersökningen driftas 36 % av svenska företags infrastruktur i egen hall, att jämföra med det europeiska snittet som är 50 %. Och de svenska företagen tror att alltmer av infrastrukturen kommer att läggas i molnet framöver. Inom två år anser de att 93 % av infrastruktur och data har flyttats ut från egna datahallar till molntjänster.

– Svenska företag har alltid varit tidigt ute med ny teknologi och nya leveransformer och det avspeglas i undersökningen, säger Mats Nilsson Hahne, svensk marknadschef på Interxion. Vi ser att fler och fler företag med en hybrid IT-infrastruktur väljer att köpa sitt datacenter som tjänst, eftersom det ger större flexibilitet att snabbt kunna göra förändringar i exempelvis kapacitet och konnektivitet, avslutar Mats Nilsson Hahne.

De främsta anledningarna till att infrastruktur och data fortfarande i viss utsträckning sköts i egen datahall är möjligheten att kunna ”ha fysisk tillgång till servrarna”. 45 % av de svenska företagen angav detta som främsta skäl. På plats nummer två och tre hamnar krav på efterlevnad av lagar och regler samt upplevda utmaningar att garantera SLA:er, utanför den egna datahallen. Säkerhet är alltså inte främsta skälet för IT-ansvariga i Sverige när det gäller att behålla sin data internt. Endast 23 % anger detta som ett skäl. Motsvarande siffra i övriga Europa ligger på 53 %.

Övriga resultat i undersökningen:

  • Privata moln som hanteras av en extern leverantör är den vanligaste formen av molntjänst hos svenska företag i undersökningen. (22 % av infrastrukturen finns i denna form). 17 % av infrastruktur och data finns i helt publika tjänster.
  • ”Stora strategiska förändringar i verksamheten” är det starkaste skälet till att svenska företag överväger att outsourca sin infrastruktur till en tjänsteleverantör idag.
  • Svenska företag förlitar sig i högre utsträckning på direktaccess till sina molntjänster än företag i övriga Europa. 28 % av de svenska företagen har en egen direkt lina till sina tjänster och under hälften (45 %) förlitar sig på internet för detta ändamål.


Om undersökningen

IDG Connect har på uppdrag av Interxion intervjuat 625 beslutsfattare inom IT på företag med fler än 100 anställda i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Österrike, Schweiz, Irland, Nederländerna, Belgien, Danmark och Sverige. I undersökningen deltog inte företag som har hela sin infrastruktur outsourcad.

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom 39 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Genom fler än 500 fasta och mobila operatörer, internetleverantörer samt 20 knutpunkter för Internet har Interxion skapat moln-, finans- och konnektivitetsnav som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Presskontakt:

Mats Nilsson Hahne
Marknadschef Interxion Sverige
Telefon +46 8 594 640 54
matsnh@interxion.com