Nyheter

Interxion blir Global Microsoft Azure ExpressRoute EXP Partner

STOCKHOLM, 3 juniInterxion Holding NV (NYSE: INXN), en ledande leverantör av operatörsneutrala co-locationtjänster i Norden och Europa, meddelar idag att de numera är en global Azure Express Route EXP partner. Detta ger Interxions kunder möjlighet att uppnå högre säkerhet och prestanda genom privata nätverksförbindelser till Microsoft Azure.

Pålitlig och förutsägbar nätverksprestanda är en väsentlig förutsättning för en lyckad implementering av en hybrid molnstrategi eftersom applikationer förväntas fungera problemfritt mellan både privata och publika molnmiljöer. Forskning från IDG Connect har visat att det samtidigt som organisationer vill dra fördel av flexibilitet, skalbarhet och kostnadsbesparingar genom publika molntjänster finns en osäkerhet kring att migrera större volymer. Detta på grund av oro kring konnektivitet, säkerhet och applikationsprestanda. Respondenterna svarade att de skulle flytta 69 % mer kapacitet till molntjänster om farhågorna kring konnektivitet- och säkerhetsproblem kunde lösas.

Genom etableringen av ExpressRoute via Interxions Cloud Connect-plattform, kan företag och systemintegratörer samt molnleverantörer nu etablera förbindelser till Azure med förbättrad säkerhet, högre prestanda och lägre svarstider. Detta gör Interxions anläggningar till en idealisk plats för att bygga hybrida molntjänster.

Giuliano Di Vitantonio, Chief Marketing & Strategy Officer Interxion säger ”På Interxion fortsätter vi fokusera på att hjälpa våra kunder att möta deras krav inom IT och prestanda för applikationer. ExpressRoute är ett bra komplement till vår Cloud Connect-plattform och möter högt ställda krav från våra kunder bland co-locationföretag och systemintegratörer som bygger hybrida lösningar baserade på Microsofts molnteknologi”.

”Vårt samarbete med Interxion ger våra gemensamma kunder nya möjligheter att skapa effektivitetsvinster med hybrida moln” säger Ross Ortega från Microsoft Azure, Networking Product Management. Interxion är en stark, etablerad datacenterleverantör i Europa, och genom detta partnerskap har vi möjlighet att lyfta fram fördelarna med Microsoft Cloud Service till fler kunder och partners”.

Interxion Cloud Connect är en infrastrukturplattform placerad i Interxions datacenter, vilket ger kunder möjlighet att bygga och administrera privata, högt presterande och säkra VLANs-förbindelser till multipla moln genom en enda fysisk anslutning.

Om Interxion
Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom 39 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Med över 500 operatörer och leverantörer av konnektivitet, 20 europeiska knutpunkter för Internet och tongivande plattformar för digital media och molntjänster inom sina anläggningar har Interxion skapat nav för konnektivitet, moln- och finansiella tjänster som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Presskontakter:

Mats Nilsson Hahne
Marknadschef Interxion Sverige
Telefon +46 8 594 640 54
matsnh@interxion.com
www.interxion.se