Nyheter

NL-ix etablerar sig i Interxions datacenter i Kista

STOCKHOLM, 15 marsInterxion Holding NV (NYSE: INXN), en ledande leverantör av operatörsneutrala co-locationtjänster i Norden och Europa, meddelar idag att peeringföretaget the Neutral Internet Exchange (NL-ix) öppnar en internetknutpunkt i Interxions svenska datacenter, i Kista utanför Stockholm. Det innebär att NL-ix nu täcker alla viktiga storstadsområden i 12 europeiska länder. Stockholm är dessutom en gateway för internet-trafik till och från Norden och Ryssland, vilket gör att det blir ett strategiskt viktigt nav för NL-ix.

Det distribuerade nätverk som NL-ix byggt upp i Europa erbjuder peering-punkter där nätägare ansluter till internet och utbyter trafik med varandra med hög kvalitet, oavsett var i Europa de är anslutna. Tydliga fördelar med peering jämfört andra former av innehållsdistribution är att det är billigare och mer direkt, vilket gör att det är snabbare. NL-ix är en europeisk plattform som gör det möjligt för nätverkstjänster, CDN:er och innehållsleverantörer att sänka kostnaden och samtidigt förbättra kvaliteten.

Att NL-ix nu får en PoP i Stockholm innebär en möjlighet för både skandinaviska och ryska nätägare att ansluta sig till NL-ix paneuropeiska nät och, till ett fast pris per port, switcha internettrafik med alla andra europeiska nätägare som är anslutna till NL-ix.

‒ Vi är mycket glada över att NL-ix har valt att etablera sig i vårt datacenter i Stockholm. NL-ix tjänster tillför ett enormt värde till vår snabbt växande gemenskap av kunder i denna strategiskt viktiga knutpunkt och gör det lättare att koppla samman innehåll, molnkapacitet och slutanvändare, säger Peder Bank, vd på Interxion Sverige.

- Etableringen av vår internetknutpunkt i Interxions datacenter i Kista gör att ytterligare 200 nätverk blir tillgängliga i regionen, säger Jan Hoogenboom, grundare och vd för NL-IX. Det är ett betydande komplement till ett redan aktivt datacenter med hög kapacitet och en drivkraft för framtida potentiell tillväxt.

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom över 50 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Med över 700 operatörer och leverantörer av konnektivitet, 21 europeiska knutpunkter för Internet och tongivande plattformar för digital media och molntjänster inom sina anläggningar har Interxion skapat nav för konnektivitet, moln- och finansiella tjänster som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Om NL-ix

NL-ix kopplar samman fler än 90 operatörsneutrala datacenter i 12 europeiska länder i ett mesh-nät med låg latens. Vi möjliggör peering och utbyte av internettrafik mellan alla våra medlemmar i Europa, samtidigt som vi minskar bandbreddskostnaden och förbättrar kapaciteten. Vårt paneuropeiska Wide Area IX når inte bara alla de viktigaste internethubbarna som Amsterdam, Frankfurt, London och Paris utan även andra viktiga och storstadsregioner i Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Sverige, Schweiz och Storbritannien. NL-ix växer snabbt till fler nätverksneutrala datacenter och kommer därför ända hem till nätägare, ISP:ar och innehållsnätverk. Med över 530 medlemmar redan anslutna och med trafik som når upp till 1.5Tbps är NL-ix världens femte största internetväxel.