Amazon Web Services tjänst Direct Connect finns nu tillgänglig i Interxions datacenter i Stockholm

6 mars 2017

Stockholm, 6 mars, 2017 – Interxion, en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster, meddelar att en ny plats för tjänsten AWS Direct Connect nu finns tillgänglig i Sverige genom Interxions datacentercampus i Stockholm.

AWS Direct Connect ger en dedikerad nätverksförbindelse till AWS molntjänster, vilket gör att kunder kan minska sina nätverkskostnader, öka bandbreddskapaciteten, och uppnå en mer jämn nätverksupplevelse än med en internet-baserad förbindelse. Kunder som utnyttjar Interxions co-location-tjänster i Stockholm kan numera få tillgång till tjänsten via en Cross Connect.

”I takt med att våra kunder migrerar mot en hybrid IT-arkitektur där tillämpningar och arbetslaster flyttas till det publika molnet blir det allt viktigare att ha säker och förutsägbar nätverksprestanda mellan de egna IT-resurserna och de som ligger i publika moln”, säger Peder Bank, vd för Interxion i Norden. ” Interxion tillhandahåller de bästa förutsättningarna i Stockholm för företag som planerar att genomföra en hybrid-IT-strategi med hjälp av AWS Direct Connect”.

Genom att tillhandahålla en direktförbindelse till AWS Direct Connect på datacentercampuset i Stockholm, gör Interxion det möjligt för företag som använder molnet att förbättra svarstider vid överföring av data, med bättre prestanda, ökad tillförlitligt och lägre kostnader som resultat.

”Alla talar om molnteknologins fördelar när det gäller kostnadseffektivitet och flexibilitet. När dedikerade alternativ med högre kapacitet för att koppla sig mot molntjänster nu blir tillgängliga hjälper det företag och systemintegratörer att flytta mer av sin data till publika moln. Det är något som många av våra kunder har börjat inse och uppskatta” säger Peder Bank, vd för Interxion.

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom över 50 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Med över 700 operatörer och leverantörer av konnektivitet, 21 europeiska knutpunkter för Internet och tongivande plattformar för digital media och molntjänster inom sina anläggningar har Interxion skapat nav för konnektivitet, moln- och finansiella tjänster som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Kontakter

Mediekontakt Interxion

Interxion Norden
Telefon +46 8 594 64 050

MarComNordic@interxion.com

Investor Relations

Besök vår Investor Relations Site