Interxion investerar i sitt femte datacenter i Stockholm

Kategoriger

22 mars 2017

Stockholm 22 mars 2017. – INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), som är en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster investerar nära 300 miljoner kronor i ett nytt datacenter i Stockholm.

Den nya anläggningen i Stockholm, STO 5, rymmer 2 200 kvadratmeter IT-utrustning och kommer att finnas i direkt anslutning till Interxions befintliga fyra datacenter i Akalla norr om Stockholm. Fullt utbyggt har STO 5 en total kapacitet på 3,5 MW tillgänglig kraft och kommer att byggas i tre faser. Den första fasen består av 600 kvadratmeter med utrustning och tillgänglig kraft på nära 1 MW och kommer att vara klar under tredje kvartalet 2017.

”Interxion har sett ett ökat intresse från internationella kunder för datacentertjänster i Stockholm. Kunderna vill ta del av fördelarna med ett datacenter med hög konnektivitet mot de nordiska, europeiska och ryska marknaderna. Vi ser också ett tydligt behov hos lokala företag och systemintegratörer som vill finnas i ett co-location campus där de kan utnyttja tillgången till hyperscale molnplattformar”, säger Interxions Nordiske VD Peder Bank.

Miljötänkande är en viktig del av Interxions arbete. Redan i dag används grön el för anläggningen i Stockholm och överskottsvärmen från kylningen återanvänds för fjärrvärme. Nu tar Interxion ytterligare ett steg. STO 5 är den första anläggningen där så kallad öppen fjärrvärme är en fullt integrerad del av designen från start.

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom över 50 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Med över 700 operatörer och leverantörer av konnektivitet, 21 europeiska knutpunkter för Internet och tongivande plattformar för digital media och molntjänster inom sina anläggningar har Interxion skapat nav för konnektivitet, moln- och finansiella tjänster som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Kontakter

Mediekontakt Interxion

Interxion Norden
Telefon +46 8 594 64 050

MarComNordic@interxion.com

Investor Relations

Besök vår Investor Relations Site