Nyheter

Interxion ger tillgång till Oracle Cloud via Cloud Connect

Från Interxions datacenter i Stockholm kan nu kunder få direkt access till infrastrukturtjänsten Oracle Cloud

Stockholm den 7 november 2017 – INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster, meddelar att infrastrukturtjänsten Oracle Cloud nu är tillgänglig från företagets alla datacenter i hela Europa genom tjänsten Cloud Connect, Interxions tjänst för att koppla upp sig mot olika molntjänster direkt i företagets datacenter. Detta gör det möjligt för Interxions kunder att få snabba och säkra kopplingar till Oracles molntjänster direkt i Interxions anläggningar för att därifrån bygga publika eller hybrida molntjänster.

 – Vår nyligen publicerade IDC-rapport, ‘The Digital Enterprise’, visar att 53 procent av europeiska företag idag använder eller planerar, att bygga hybrida molntjänster, säger Vincent in’ t Veld, VP Platforms på Interxion. Vi har byggt den perfekta miljön för att drifta denna typ av lösningar, och nu kan kunder dra all nytta av IT-infrastrukturen Oracle Cloud genom att bygga säkra och högpresenterande kopplingar till Oracles breda utbud av olika molntjänster.

Kunder kan bland annat använda Oracles programvara för analys, marknadsföring och resursplanering samt PaaS-tjänster för applikationsutveckling.

– För de viktigaste och mest krävande applikationerna behöver kunder en koppling till Orcale Cloud, direkt från sina datacenter och nätverk, säger Don Johnson, Senior Vice President för produktutveckling på Oracle Cloud Infrastructure. Genom vår tjänst kan kunder sätta upp de specifika och privata kopplingarna som de behöver, och de kan enkelt utöka allt eftersom affärsbehoven förändras.

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom över 50 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Med över 700 operatörer och leverantörer av konnektivitet, 21 europeiska knutpunkter för Internet och tongivande plattformar för digital media och molntjänster inom sina anläggningar har Interxion skapat nav för konnektivitet, moln- och finansiella tjänster som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Om Oracle

Oracle Cloud erbjuder kompletta SaaS-tjänster för ERP, HCM och CX, samt ledande PaaS- och IaaS-tjänster från datacenter i Amerika, Europa och Asien. Mer information om Oracle finns på oracle.com.

Registrerade Varumärken

Oracle och Java är registrerade varumärken tillhörande Oracle och/eller dess dotterbolag

Kontakter