Interxion kommer bygga nytt datacenter i Stockholm

Stor efterfrågan på direktaccess till molntjänster från både systemintegratörer och storföretag ligger bakom expansionen i Sverige och övriga Europa på totalt över 15 500 kvadratmeter

Kategoriger

23 januari 2018

Stockholm den 23 januari 2018 – INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster, meddelar idag att företaget fortsätter sin expansion på den svenska marknaden. I samband med detta meddelar även Interxion att företaget kommer att bygga nya datacenter eller bygga ut befintliga på ytterligare sex platser i Europa. I Stockholm kommer Interxion bygga ut STO5 i två faser, 400 kvadratmeter under 2018 och ytterligare 800 kvadratmeter 2019, med en total investering på ca 177 miljoner svenska kronor (18 miljoner euro).

Utbyggnaden i Stockholm drivs bland annat av en ökad efterfrågan från systemintegratörer, som hjälper sina kunder med den digitala transformationen genom att gå över till en molnbaserad IT-infrastruktur och bygga digitala ekosystem. Interxion erbjuder direkt access till alla de stora molntjänstleverantörerna, och detta är en viktig anledning till varför systemintegratörerna ser Interxion som en viktig del i sin leverans.

– Den digitala transformationen kombinerat med att verksamheter flyttar till molnet skapar ett enormt tryck på både företag, offentliga organisationer och deras partners att hitta säkra, flexibla och framtidssäkrade IT-lösningar. Detta driver på efterfrågan av våra tjänster och därför känns det mycket bra att vi nu fortsätter bygga ut i Sverige, säger Peder Bank, VD på Interxion i Sverige.

Ytterligare en anledning till utbyggnaden är att flera företag, inte minst internationella företag och innehållsleverantörer, ser Interxion som en viktig nod i Norra Europa och mot Ryssland. När utbyggnaden är genomförd, kommer Interxions fem datacenter i Stockholm att ha en samlad yta om 7300 kvadratmeter. Interxions datacenter ligger i Kista i norra Stockholm.

Det nya datacentret kommer att vara världsledande både avseende design och energieffektivitet. Datacentret kommer liksom Interxions övriga datacenter i Norden bland annat drivas med 100 procent grön el.

I kombination med tidigare meddelade expansionsprojekt innebär dagens tillkännagivande att Interxion har 11 pågående utbyggnadsprojekt i 11 länder på totalt över 33 000 kvadratmeter. Detta innebär en ökning av installerad yta med 25 procent jämfört med slutet av kvartal 3, 2017. Utbyggnadsprojektet finansieras med en kombination av eget kapital och externa investerare.

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom över 50 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Med över 700 operatörer och leverantörer av konnektivitet, 21 europeiska knutpunkter för Internet och tongivande plattformar för digital media och molntjänster inom sina anläggningar har Interxion skapat nav för konnektivitet, moln- och finansiella tjänster som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Kontakter

Mediekontakt Interxion

Interxion Norden
Telefon +46 8 594 64 050

MarComNordic@interxion.com

Investor Relations

Besök vår Investor Relations Site