Interxions datacenter i Stockholm är nu ansluten till IBM Cloud Direct Link

Direkt access till IBM Cloud Services är nu tillgänglig från Interxions alla datacenter i hela Europa genom Cloud Connect

Stockholm den 27 mars 2018 – INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster, meddelar att IBM:s molntjänster nu är tillgängliga från företagets alla datacenter i hela Europa genom Cloud Connect, Interxions tjänst för att koppla upp sig mot olika molntjänster direkt i företagets datacenter.

IBM Cloud Direct Link, en nätverkstjänst från IBM med hög säkerhet och som möjliggör snabb dataöverföring mellan privat infrastruktur och det publika molnet, baseras hos Interxion i Stockholm och Frankfurt. Genom att tjänsten installeras fysiskt på dessa datacenter får Interxions kunder i hela Europa en stabil förbindelse till IBM:s molntjänster IBM Cloud genom Cloud Connect och kan därigenom bygga sina molnmiljöer.

– I och med att vi nu ger access direkt till IBM Cloud från vårt datacenter adderar vi ytterligare en viktig komponent för både systemintegratörer och företag som använder vårt datacenter och våra tjänster som bas för sin digitala infrastruktur, säger Peder Bank, Nordenchef på Interxion. Med vår tjänst Cloud Connect och dess automatiserade självserviceportal kan våra kunder skapa privata och stabila anslutningar direkt till IBM Cloud.

Genom Cloud Connect kan kunder och deras partners få tillgång till IBM Cloud utan att gå via det publika internet. Det skapar möjlighet att dra nytta av den flexibilitet och skalbarhet som molntjänsterna ger organisationer som ska bygga nästa generations applikationer och tjänster.  

– Företag drar alltmer nytta av molnet för att bygga innovativa lösningar för AI, IoT och machine learning med mera, säger Kit Linton, vice president för nätverk på IBM Cloud. Genom access till IBM Cloud Direct Link från Interxions datacenter över hela Europa kan våra kunder skapa direkta anslutningar till IBM Cloud för att maximera sin data och hjälpa till att skapa nya affärsvärlden. 

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom över 50 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Med över 700 operatörer och leverantörer av konnektivitet, 21 europeiska knutpunkter för Internet och tongivande plattformar för digital media och molntjänster inom sina anläggningar har Interxion skapat nav för konnektivitet, moln- och finansiella tjänster som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Contacts

Peder Bank, nordenchef för Interxion
pederb@interxion.com +46 8 594 64 050