Alexander Kehrer ska växa Interxion i Sverige och Norden

26 juni 2018

Stockholm den 26 juni 2018 – INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster, har anställt Alexander Kehrer som ny sälj- och marknadschef för företagets verksamhet i Norden. Alexander tillträdde sin tjänst den 1 juni och är baserad på företagets kontor och datacenter i Akalla utanför Stockholm.

– Datacenterbranschen är extremt spännande och ett otroligt viktigt fundament för att vårt digitaliserade samhälle ska fungera, säger Alexander Kehrer. Interxion är mycket väl positionerade i Sverige. Som en digital gateway kopplar Interxion samman företag i Sverige och internationellt och är därmed en strategiskt viktig partner för många organisationer. 

Alexander har över 25 års erfarenhet från olika ledande sälj- och marknadsroller inom it och telekom. Bland annat som försäljningsdirektör för Telenors B2B-verksamhet och tidigare VD för TDC:s it-driftbolag i Sverige - TDC Hosting. Närmast kommer han från det digitala analysföretaget CloudRepublic som han var med och startade 2016 och som idag har närmare 30 anställda. Alexander har en civilekonomexamen i internationell ekonomi från Uppsala Universitet.

Interxion befinner sig i en kraftig tillväxt och har bara de senaste två åren investerat närmare 500 MSEK i sin verksamhet i Stockholm, en expansion som fortsätter. Under de senaste åren har stora molnplattformar som Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure, Amazon Web Services och IBM Cloud Services lagts till Interxions tjänst Cloud Connect för privat koppling till en eller flera av tjänsterna direkt i datacentret. Samtidigt har företagets tjänster för konnektivitetet byggts ut, genom Cross Connect kan kunder över hela Europa minimera nätverkskostnader, reducera svarstider och förbättra prestandan i sina applikationer.

– Digitaliseringen, outsourcing till molnet och ökad efterfrågan av hybrida it -lösningar är trender som gör att Interxions roll som en möjliggörare för tillväxt för både företag och systemintegratörer stärks. Interxions tjänsteerbjudande och flexibla it-infrastruktur är en viktig anledning till varför tjänsteleverantörer inom it ser Interxions datacenter som en viktig pusselbit i sin leverans, säger Peder Bank, nordenchef för Interxion. Med Alexander på plats lägger vi i ytterligare en växel. Hans erfarenheter från både operatörs- och molntjänster kommer han att spela en viktig roll för vår fortsatta tillväxt och vi hälsar honom varmt välkommen.

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom över 50 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Med över 700 operatörer och leverantörer av konnektivitet, 21 europeiska knutpunkter för Internet och tongivande plattformar för digital media och molntjänster inom sina anläggningar har Interxion skapat nav för konnektivitet, moln- och finansiella tjänster som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Kontakter

Mediekontakt Interxion

Interxion Norden
Telefon +46 8 594 64 050

MarComNordic@interxion.com

Investor Relations

Besök vår Investor Relations Site