Cinia förstärker Interxions förbindelse med Finland och österut

Det nya samarbetet med den finska operatören ger ännu bättre förbindelse mellan Stockholm och regionerna österut samtidigt som Cinias kunder kan nyttja Interxions paneuropeisk plattform.

Kategoriger

23 oktober 2018

STOCKHOLM, – OKTOBER 23, 2018 – Interxion, en ledande leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster i Europa, meddelar idag att den finska operatören Cinia Oy kommer att etablera sig i företagets datacenter i Stockholm.

Cinia är en finlandsbaserad operatör som designar och skapar intelligenta nätverk, moln- och mjukvarulösningar. Företaget är en ledande operatör i Finland med stora regionala nätverk med direktlänkar till de ryska och baltiska marknaderna. Med Cinia som ny partner stärker Interxion ytterligare sin position som hubb för digitala anslutningar i regionen.

Med sin strategiska nordiska placering och mycket goda förbindelser, är Interxions datacenter i Stockholm ett nav för digitala verksamheter runtom i Europa och Ryssland. Cinias expansion är ett resultat av den ökade efterfrågan på bandbredd mellan Europa och Ryssland samt Kina. Samarbetet med Interxion möjliggör nya förbindelsevägar från öst till väst, det vill säga från Stockholm till Frankfurt, Berlin och Hamburg.

– Norden är en väldigt intressant region för många globala företag, säger Taneli Vuorinen, Senior Vice President på Cinia. Finlands närhet till de stora marknaderna i öst gör oss geografiskt intressanta för företag med verksamhet där. Våra nätverksanslutningar tillhandahåller den kortaste sträckan och den lägsta latensen genom undervattenskabeln C-Lion1.

Att ha starka nätverksförbindelser till molntjänster, till innehålls- och tjänsteleverantörer samt till telekomoperatörer är avgörande i dagens tuffa konkurrens. Genom att placera sig hos Interxion i Stockholm, kan Cinia erbjuda strategiska förbindelser för sina kunder. Genom Interxions tjänst för att koppla upp sig mot olika molntjänster, Cloud Connect, kan Cinia nu skapa direktförbindelser med alla de stora molntjänstleverantörerna så som Microsoft Azure, AWS, Google Cloud och IBM Cloud.

– I dagens digitala företagsvärld är faktorer som anslutbarhet, latens och möjligheten till direktförbindelse med molntjänster centrala frågor för att vara konkurrenskraftig, säger Alexander Kehrer, nordisk försäljnings- och marknadschef på Interxion. Genom att Cinia nu finns på plats i vårt datacenter i Stockholm kan vi ännu bättre möta våra kunders behov av att ansluta till finska verksamheter, samtidigt som vi erbjuder dem möjligheten att ansluta till växande marknader som Ryssland och Baltikum.

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom över 50 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Med över 700 operatörer och leverantörer av konnektivitet, 21 europeiska knutpunkter för Internet och tongivande plattformar för digital media och molntjänster inom sina anläggningar har Interxion skapat nav för konnektivitet, moln- och finansiella tjänster som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Om Cinia

Cinia Oy erbjuder intelligenta nät-, system- och programtjänster samt säkra molntjänster, vilka avlägsnar betydelsen av avstånd och förbättrar funktionerna i världen. Ett starkt kunnande av kritiska system samt ett eget över 10 000 km stort optiskt fiberstamnät i Nordeuropa möjliggör en informationssäker IT-infrastruktur och framtida molnbaserad verksamhetsomgivning åt företag. Cinias C-Lion1-havskabel stärker Europas digitala inre marknad genom att erbjuda den kortaste och snabbaste rutten mellan Centraleuropa och norra Europas idealiska förhållanden för datacentraler samt anslutningar till Asien och marknaderna i Östra Europa. I finska Cinias tjänst är ca 240 experter. Tilläggsuppgifter www.cinia.fi.

Kontakter

Mediekontakt Interxion

Interxion Norden
Telefon +46 8 594 64 050

MarComNordic@interxion.com

Investor Relations

Besök vår Investor Relations Site