Taxi Stockholm kör på förnyelsebar el i datacentret hos Interxion

Stockholm den 25 oktober 2018 – INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster meddelar idag att Taxi Stockholm kommer att ha Interxion som bas när företaget fortsätter sin digitala resa. I nära samarbete med sin it-tjänsteleverantör Devinix, som redan finns etablerad i Interxions datacenter, genomförde bolaget en upphandling av datacentertjänster där valet föll på Interxion.

Årligen genomför Taxi Stockholms kunder ca 7,3 miljoner resor med företagets bilar, att säkerställa att kunderna får sin bil till rätt adress, vid rätt tid, är helt avgörande. För att uppnå detta är ständig tillgänglighet till det digitala bokningssystemet och affärsstödjande system centralt, och dessa kommer nu att driftas från Interxions datacenter.

– Med över 120 års erfarenhet är Taxi Stockholms fokus att erbjuda kunderna den bästa kundupplevelsen, och i detta är digitaliseringen en viktig hörnsten, säger Murat Yigit, VD och koncernchef, tidigare it-chef, på Taxi Stockholm.

Interxion kunde bäst leva upp till de högt ställda kraven som Taxi Stockholm hade avseende säkerhet och tillgänglighet. Dessutom var Interxions hållbara datacentertjänster en viktig anledning till valet. Taxi Stockholm har som mål att 2025 vara helt fossilfria och en viktig bit på vägen dit är att arbeta med leverantörer som kan hjälpa till att bidra till detta mål.

– För att säkerställa vår långsiktiga konkurrenskraft är hållbarhetsfrågan central för oss. Vi satsat stenhårt för att kunna erbjuda en fossilfri transporttjänst och även it är ett viktigt område för att bidra till detta, säger Murat Yigit. I takt med digitaliseringen ökar behovet av data, mer data innebär att behovet av energi för hanteringen ökar. Med sitt unika projekt att återvinna överskottsvärme till fjärrvärmenätet i Stockholm, och att deras datacenter drivs av 100 procent förnyelsebar el, har Interxion genomfört konkreta åtgärder för att minska sitt koldioxidavtryck vilket var en avgörande faktor i valet av dem som datacenter.

Devinix har sedan våren 2018 ett strategiskt samarbete med Taxi Stockholm avseende drift och utveckling av företagets it-miljö. I nära samarbete med Devinix och med Interxion som bas, kommer Taxi Stockholm att drifta sina existerande digitala tjänster och arbeta med innovation, allt baserat på Devinix privata molntjänst DVXCloud. DVXCloud driftas sedan tidigare hos Interxion och ger kunder ökad skalbarhet och tillgänglighet samtidigt som de enkelt kan ansluta till andra molntjänster via Interxions tjänst Cloud Connect.

– Alla branscher påverkas av digitaliseringen och behöver en uppkopplad och stabil infrastruktur som säkrar tillgängligheten, säger Alexander Keherer, nordisk sälj- och marknadschef för Interxion. Med Devinix lösning hos oss har Taxi Stockholm skapat de bästa förutsättningarna för detta.

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom över 50 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Med över 700 operatörer och leverantörer av konnektivitet, 21 europeiska knutpunkter för Internet och tongivande plattformar för digital media och molntjänster inom sina anläggningar har Interxion skapat nav för konnektivitet, moln- och finansiella tjänster som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Om Taxi Stockholm

Taxi Stockholm är den ledande partnern för taxitjänster i Stockholm och stockholmarnas taxibolag sedan 120 år. Med höga ambitioner i sina över 20 000 kundmöten dagligen, ständig utveckling av tjänster för företag och privatpersoner och 1700 bilar arbetar företaget året om och dygnet runt för att ge den bästa servicen. Taxi Stockholm arbetar med hållbarhetsfokus som inkluderar målet en fossilfri transporttjänst 2025 och schyssta villkor för alla medarbetare. Taxi Stockholm är moderbolag i Taxi Stockholm-koncernen, där även bolagen Sveataxi Skåne, Svea Taxi Norrbotten, Taxi Värmdö och Taxi Ekerö ingår. Tillsammans med övriga koncernbolag och som en del av Svea Taxi Allians kan Taxi Stockholm erbjuda trygg taxi med hög kvalitet och servicegrad i hela Sverige. www.taxistockholm.se

Kontakter

Mediekontakt Interxion

Interxion Norden
Telefon +46 8 594 64 050

MarComNordic@interxion.com

Investor Relations

Besök vår Investor Relations Site