Ny nordisk projektchef hos Interxion med fokus på expansion och hållbarhet

Stockholm den 15 november 2018 – INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), en ledandtrbe europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster, har anställt Torbjörn Jönsson som nordisk projektchef. Rollen, som är nyinstiftad, är tillsatt för att möta den kraftiga och snabba tillväxt som Interxion står inför i Norden då efterfrågan på företagets uppkopplade och robusta datacenter som bas för organisationers digitalisering hela tiden ökar. Torbjörn kommer att ansvara för all expansion av Interxions datacenter i Stockholm och Köpenhamn, dessutom kommer han att ansvara för alla pågående och kommande energieffektiviseringsprojekt.

– Det känns mycket inspirerade att komma till Interxion som expanderar i en bransch under tillväxt, säger Torbjörn Jönsson, nordisk projektchef på Interxion. Förutom utbyggnadsprojektser jag fram mot att ytterligare förstärka Interxions redan starka position i avseendet klimatsmarta datacenter. Med sitt projekt att återvinna värme från datacentren till fjärrvärmenätet i Stockholm ser jag Interxion som en internationell ledare i racet att skapa hållbara datacenter, en position som vi ska utveckla ännu mer.

Torbjörn kommer närmast från en roll som nordenchef på entreprenadföretaget Powerlines Group. Han har sedan tidigare över 15 års erfarenhet från att arbeta med stora infrastrukturprojekt och energieffektivisering inom både kraftnät och datacenter från bland annat Coromatic, Eltel Networks och Schneider Electric.

Interxion har under det senaste året annonserat och inlett expansion av sina datacenter i Stockholm och Köpenhamn till ett värde av ca 354 MSEK. Under de senaste åren har flera nya molnplattformar, operatörer och systemintegratörer etablerat sig i datacentren som fungerar som digital bas för många privata och offentliga organisationer från både Norden och resten av världen.

– Den digitala transformationen fortsätter i oförminskad styrka och allt fler företag baserar denna transformation på molnplattformat, internetknutpunkter och operatörer som finns i våra uppkopplade datacenter. I framtiden kommer ännu fler företag att placera sin utrustning hos oss, för att koppla upp sina nätverk och IT-infrastruktur direkt mot SaaS-, PaaS- och andra molntjänster som deras affär är beroende av, säger Alexander Kehrer, nordisk sälj- och marknadschef på Interxion. Mot bakgrund av detta är jag glad att vi nu har stärkt upp teamet ytterligare med Torbjörn som kommer ha en nyckelroll i expansionen av vår verksamhet i Norden.

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom över 50 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Med över 700 operatörer och leverantörer av konnektivitet, 21 europeiska knutpunkter för Internet och tongivande plattformar för digital media och molntjänster inom sina anläggningar har Interxion skapat nav för konnektivitet, moln- och finansiella tjänster som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Kontakter

Mediekontakt Interxion

Interxion Norden
Telefon +46 8 594 64 050

MarComNordic@interxion.com

Investor Relations

Besök vår Investor Relations Site