Digitaliseringen driver Interxions tillväxt i Stockholm

Datacentrets roll som central handelsplats och knutpunkt i den digitala leveransen driver co-location gigantens expansion i Sverige

Kategoriger

13 mars 2019

Stockholm den 12 mars 2019 – INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster, driftsätter inom kort ytterligare 800 kvm i företagets datacenter STO5. I och med detta har Interxion nu 6800 kvm produktiv yta fördelat över fem datacenter i sitt campus i norra Stockholm.

– För att bli en vinnare i digitaliseringen krävs en säker plats där företag både kan utbyta datatrafik med varandra och samtidigt koppla upp sig mot alla stora molntjänster. Interxion är den platsen, säger Alexander Kehrer, nordisk sälj- och marknadschef på Interxion.

– Vi har arbetet med att bygga det perfekta digitala ekosystemet och mycket av digitaliseringen i samhället sker här i vårt campus, fortsätter Alexander Kehrer.

Interxions datacenter i Stockholm erbjuder åtkomst till alla de stora publika molntjänsterna som Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Amazon Web Services, Oracle Cloud Infrastructure, IBM Cloud Services och City Cloud direkt i datacentret.

I campuset finns också många olika systemintegratörer etablerade som hjälper sina kunder med den digitala transformationen. I kombination med en hög uppkopplingsgrad är Interxion en central knutpunkt och handelsplats för en mängd företag och organisationer. Exempelvis banker, streaming- och spelplattformar, transport och logistikföretag, e-handelsplattformar, kommuner, IoT-plattformar samt många fler.

– Precis som för våra kunder är hållbarhet en affärskritisk fråga även för oss. Därför arbetar vi aktivt med att skapa så energieffektiva och hållbara tjänster som möjligt. Bland annat har datacentret byggts efter världsledande design avseende energieffektivitet och enbart 100 procent förnyelsebar el kommer att användas, avslutar Alexander Kehrer.

Den nya datahallen tas i bruk under våren 2019 och de första kunderna har börjat förbereda för att flytta in.

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom över 50 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Med över 700 operatörer och leverantörer av konnektivitet, 21 europeiska knutpunkter för Internet och tongivande plattformar för digital media och molntjänster inom sina anläggningar har Interxion skapat nav för konnektivitet, moln- och finansiella tjänster som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Kontakter

Mediekontakt Interxion

Interxion Norden
Telefon +46 8 594 64 050

MarComNordic@interxion.com

Investor Relations

Besök vår Investor Relations Site