Multicloud-strategin i fokus för svenska storföretag

Att maximera de olika tekniska fördelarna från olika molntjänster och undvika inlåsningseffekt är högst prioriterat när svenska storföretag lägger sin framtida molnstrategi 

Över 95 procent av de svenska storföretagen har redan, eller kommer inom de närmaste 18 månaderna, att anta en integrerad multicloud-strategi. Med detta är Sverige det land i Europa där flest storföretag anammar denna molnstrategi. I en multicloud-strategi, eller flermolnsstrategi använder företag flera olika molntjänster som en del av sin IT-strategi.

Inte minst är det molntjänster inom it-infrastrukturtjänster, så kallad IaaS som är det område där flest beslutsfattare ser en flermolnsstrategi som mest lämplig. Det visar en ny europisk undersökning* bland beslutsfattare inom IT företag med fler än 5000 anställda eller mer än 2,5 miljarder kronor i omsättning, däribland 150 från Sverige.

– Det är tydligt att frågeställningen idag inte handlar om företaget ska använda molnet eller inte, utan hur de kan dra maximal nytta av olika molntjänster och undvika en inlåsningseffekt. Därför ökar behovet av att kunna kommunicera mellan olika plattformar, likväl som behovet att finnas på en plats där företag kan få access till olika molntjänster, säger Alexander Kehrer, nordisk marknadschef på Interxion.

I undersökningen framkommer det att den viktigaste anledningen till att svenska företag inför en flermolnsstrategi är för att kunna dra nytta av de tekniska fördelarna eller det specifika användningsområde som molntjänsten är lämpad för, vilket angavs av var tredje (33,3 %). Näst på listan kommer möjligheten att undvika en inlåsningseffekt (20,7 %).

I linje med detta har de svenska beslutsfattarna även en diversifierad syn på vilka leverantörer som ska vara en del av företagets flermolnsstrategi. Drygt 29 procent kommer att använda hyperscale-aktörerna som AWS och Azure. Nära 25 procent kommer att använda branschspecifika molntjänster i kombination med hyperscale-aktörerna, medan 21 procent kommer att använda branschspecifika- eller tjänstespecifika molnleverantörer. En av 10 angav att de kommer att använda lokala molnleverantörer i kombination med en annan molntjänst.

Samtidigt som drivkrafterna att ha flera olika molnleverantörer är tydliga så finns det utmaningar med strategin. Var tredje beslutsfattare i Sverige anser att det är utmanade att integrera olika molntjänster av rent tekniska anledningar.

– Interxions datacenter i Stockholm är idag den naturliga marknadsplatsen för datatrafik och IT-tjänster för många företag. Hos oss kan våra kunder få access till alla ledande molntjänster och samtidigt koppla ihop sig med varandra, med sina partners, leverantörer och kunder. Vårt arbete går ut på att skapa de bästa förutsättningarna och erbjuda de effektivaste verktygen för att våra kunder ska kunna dra maximal nytta av molnet och därmed lägga en viktig grund för sina digitala affärer, avslutar Alexander Kehrer.

*Studien är genomförd av undersökningsföretaget Research In Motion på uppdrag av Interxion.  I studien har beslutsfattare inom IT på företag med fler än 5000 anställda eller med över 2,5 miljarder kronor i omsättning fått svara på ett antal frågor kopplade till sin molnstrategi. I Sverige har 150 beslutsfattare inom it på målgruppsföretagen deltagit.

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom över 50 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Med över 700 operatörer och leverantörer av konnektivitet, 21 europeiska knutpunkter för Internet och tongivande plattformar för digital media och molntjänster inom sina anläggningar har Interxion skapat nav för konnektivitet, moln- och finansiella tjänster som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Kontakter

Mediekontakt Interxion

Interxion Norden
Telefon +46 8 594 64 050

MarComNordic@interxion.com

Investor Relations

Besök vår Investor Relations Site