Interxion utsedd till AI-rustad datacenterpartner för NVIDIA DGX Systems

Certifieringen av Interxion, som inkluderar även datacentren i Stockholm, är ett av de första europeiska partnerskapen för NVIDIA

STOCKHOLM – 10 september 2019 - INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster har blivit utsedd till colocation-partner för NVIDIA DGX-Ready Data Centre program. Därmed är Interxion en av de första europeiska partner som får denna certifiering. Partnerskapet med NVIDIA DGX Systems gäller alla de 11 länder där Interxion finns i Europa inklusive Interxions datacenter-campus i Stockholm. Programmet erbjuder kunder som kör AI-infrastruktur byggd på NVIDIA DGX Systems ett kvalificerat nätverk av AI-förberedda datacentertjänster.

NVIDIA DGX Systems är den första lösningen som är byggd för de unika krav som företag som använder och investerar i AI har. Systemet erbjuder skalbar AI-infrastruktur med hög prestanda och produktivitet för datavetare, utvecklare och forskare. Som en AI-rustad datacenterpartner för NVIDIA DGX Systems ger Interxion företag rätt förutsättningar att använda NVIDIAs breda möjligheter inom AI och datahantering. På så sätt kan företagen utveckla sitt eget AI-erbjudande i Interxions datacenter.

– AI och investeringar inom området ökar över hela Europa. Tekniken har haft stor effekt på konkurrensutsatta branscher som finansiell sektor, hälso-och sjukvård, detaljhandel, media och underhållningsindustri, samt tillverknings- och bilindustri. NVIDIAs DGX Systems spelar en avgörande roll för att dessa företag ska kunna använda tekniken som en konkurrensfördel, säger Bryan Hill, marknadsdirektör och affärsutvecklingschef för digital media på Interxion. Vi är mycket glada över att ha ingått detta partnerskap med NVIDIA och deras kunder, och att kunna erbjuda dem den skalbara och flexibla miljö de behöver för att kunna dra full nytta av AI och därmed kunna fortsätta att utveckla sina branscher.

Att driftsätta AI i stor skala ställer stora krav på datacentret som måste klara att hantera datamiljöer med hög densitet. Dessa miljöer körs i stort sett oavbrutet och kräver ett toppmodernt datacenter som kan tillgodose det stora behovet av kraftförsörjning och kyla. Utöver detta är en lyckad AI-strategi och implementering beroende av hög konnektivitet. Hantering och transport av data från företagets egna datacenter och ’edge-punkter’ till databearbetning i flera olika publika molnplattformar kräver en säker och presterande hybrid molnarkitektur.

Flertalet av dagens företag har inte möjlighet att hantera dessa behov. Istället för att bygga nya egna moderna datacenter väljer många av dessa företag en colocation-leverantör som Interxion. Interxion lever upp till kapacitetskraven samtidigt som de kan ge säker tillgång till både publika- och hybrida moln och ett brett utbud av konnektivitet. Allt för att företagens AI-initiativ ska vara framgångsrika både idag och i framtiden.

– Från att vara en vision är nu implementering av AI en grundbult i många svenska organisationers affärsstrategier och vi ser en stor efterfrågan på våra lösningar och tjänster från många olika typer av företag, säger Fredric Wall, Enterprise Sales Manager på NVIDIA. Partnerskapet med Interxion är en viktig del i att erbjuda våra kunder ett digitalt ekosystem runt AI som lever upp till de höga kapacitets- och tillgänglighetskrav som AI ställer på moderna datacenter.

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom över 50 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Med över 700 operatörer och leverantörer av konnektivitet, 21 europeiska knutpunkter för Internet och tongivande plattformar för digital media och molntjänster inom sina anläggningar har Interxion skapat nav för konnektivitet, moln- och finansiella tjänster som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se

Kontakter

Mediekontakt Interxion

Interxion Norden
Telefon +46 8 594 64 050

MarComNordic@interxion.com

Investor Relations

Besök vår Investor Relations Site