Interxion gör sin största satsning någonsin i Sverige med nytt högsäkerhetsdatacenter

Stor efterfrågan på access till molntjänster och en säker och uppkopplad bas för digitaliseringen, ligger bakom Interxions största expansion i Sverige någonsin.

Kategoriger

12 oktober 2019

Stockholm den 12 november 2019 – INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster, kommer att bygga ett helt nytt datacenter på företagets campus i Stockholm. Expansionen på totalt 3300 kvm är den största någonsin i Sverige för företaget, och första fasen av det nya datacentret är i drift redan under andra kvartalet 2020. Totalt kommer Interxions campus i Stockholm ha över 10 000 kvm produktiv datacenteryta fördelat på de sex datahallarna, och över 16 500 kvm datacenteryta i Norden. Interxion investerar nästan en kvarts miljard kronor (21 miljoner euro) i det nya datacentret, som bland annat inkluderar investeringar i egen infrastruktur för värmeåtervinning.

– Med en kontinuerlig tillväxt på den svenska marknaden, ända sedan vi etablerade oss här för över 20 år sedan, genomför vi nu den största satsningen någonsin på svensk mark. Tillväxten drivs av både svenska och internationella företag och specifikt de krav på hög tillgänglighet och säkerhet som digitaliseringen ställer, säger Alexander Kehrer, nordisk sälj- och marknadschef på Interxion.

Det nya datacentret, som benämns STO6, byggs i en separat fastighet som ligger i direkt anslutning till Interxions nuvarande datacenter-campus i Kista utanför Stockholm. STO6 kommer att leva upp till den av Myndigheten för skydd och beredskap definierade Skyddsklass 3. Det betyder att alla företag och offentlig sektor som efterfrågat de regulatoriska kraven och har behov av den höga säkerhet och konnektivitet vi erbjuder, direkt kan placera sin kritiska IT-miljö i datacentret.

Med direkta accesser till alla de ledande molntjänsterna, från samtliga av företages datacenter, erbjuder Interxion maximala förutsättningar för företag, IT-leverantörer och organisationer i deras utveckling av en hybrid molnstrategi. Direktförbindelsen som Interxion tillhandahåller är väsentligt i företags molnstrategi i den digitala eran.

Med sitt fokus på operatörsneutralitet erbjuds kunderna industriledande konnektivitet och access till operatörer i hela Europa. Dessutom är flera av knutpunkterna för internet i Sverige och Europa placerade hos Interxion, vilket alltid garanterar snabb och stabil access till nätet.

– Med möjligheten att nå många olika molntjänster och access till olika affärspartners direkt i datacentret är vi idag det naturliga infrastrukturalternativet för organisationer som investerar i den digitala framtiden. Med det nya datacentret ger vi fler möjligheter att dra nytta av våra co-location-tjänster och den naturliga marknadsplats som finns hos oss, säger Alexander Kehrer.

Det nya datacentret kommer redan från start att anslutas till det samarbete som Interxion och Stockholm Exergi har avseende återvinning av värme.

Interxion har sedan 2015 ett samarbete med Stockholm Exergi genom att returnera spillvärme till fjärrvärmenätet. Ett samarbete Interxion nu förstärker genom en stor egen investering i värmepumpar. Detta innebär att Interxion från STO6 kommer leverera varmt vatten direkt in till fjärrvärmenätet och bidrar därmed till att värma ännu fler lägenheter med överskottsvärme från datacentret.

Totalt betyder det att överskottsvärme från Interxions datahallar kommer värma upp närmare 10 000 moderna hushåll i Stockholm. Energi och värme som annars skulle gå till spillo.

– Interxion var bland de första företagen som engagerade sig i projektet att återvinna värme från datacenter. Vi är glada över att Interxion nu tar ytterligare ett steg framåt och expanderar sin verksamhet i Sverige och samarbetet med Stockholm Data Parks. Genom detta bidrar Interxion ytterligare till Stockholms stads målsättning att bli en fossilfri stad, säger Erik Rylander Head of Stockholm Data Parks och Heat recovery på Stockholm Exergi.

STO6 är designat enligt de senaste standarderna avseende energieffektivitet, och precis som i alla av Interxions datacenter i Europa så används enbart 100 procent förnyelsebar energi.

– Vårt digitala samhälle konsumerar stora mängder energi, men istället för att vara en påfrestning för klimatet har vi på Interxion sedan många år arbetat strategiskt med åtgärder för att bli koldioxidneutrala och bidra till ett mer balanserat samhälle. Vi är stolta och glada över att förstärka samarbetet ytterligare med Stockholm Exergi, och dessutom göra stora egna investeringar i infrastrukturen för att fortsätta ta vårt ansvar för klimatet och framtiden. Samtidigt som vi ger fler organisationer möjligheten till en hållbar stabil infrastruktur för digitaliseringen, säger Alexander Kehrer.

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral co-location i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom över 50 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer. Med över 700 operatörer och leverantörer av konnektivitet, 21 europeiska knutpunkter för Internet och tongivande plattformar för digital media och molntjänster inom sina anläggningar har Interxion skapat nav för konnektivitet, moln- och finansiella tjänster som främjar växande kundgemenskaper. Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn. För mer information, besök www.interxion.se