Interxions datacenter blir bas för ELASTX moln i Sverige

Hållbarhet, säkerhet och konnektivitet i fokus när den svenska molnleverantören flyttar in i Interxions datacenter

28 januari 2020

Stockholm den 29 januari 2020 – INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster, meddelar att det svenska it-infrastrukturföretaget ELASTX kommer att använda Interxions datacenter i Stockholm som bas för sin fortsatta expansion. Som ett resultat av detta kommer ELASTX att drifta sin publika molntjänst hos Interxion i Stockholm.

Interxion uppfyller de höga krav vi har på en säker och skalbar datacentermiljö med hög konnektivitet till både operatörstjänster och andra samarbetspartners. Med 100 procent grön el och återvinning av överskottsvärme till fjärrvärmenätet, ser vi dem som en ledare när det kommer till klimatsmarta datacentertjänster vilket är viktigt både för oss och för våra kunder, säger Joakim Öhman, vd för ELASTX.

ELASTX har som ambition att vara ett tydligt svenskt alternativ inom molntjänster för företagsmarknaden och att erbjuda sina kunder de bästa förutsättningarna för en trygg drift. Deras moln används av kunder inom flera olika branscher men med tungvikt på verksamheter inom media, e-hälsa samt bank- och finanssektorn. Gemensamt för ELASTX kunder är att de har mycket höga krav på säkerhet och att tillgänglighet är av högsta prioritet.

Med Interxions starka utbud av konnektivitet både genom internationell och lokal räckvidd, tydliga fokus på hållbarhet och med den mycket höga säkerhetsnivå Interxion erhåller, är placeringen ett strategiskt val för ELASTX, i deras fortsatta expansion. Genom detta kan ELASTX och deras kunder känna sig säkra att deras IT-miljö alltid är tillgänglig och har en tydlig grön prägel. 

Att vi på Interxion är ett naturligt val för lokala och internationella moln att etablera sig hos, gör att vi är extra stolta att ELASTX, med sitt starka erbjudande inom molntjänster på den svenska marknaden, har valt Interxion i Sverige som bas i sin fortsatta expansion. Med hållbarhet som ett högt prioriterat område för oss båda ser vi fram emot att ge fler företag en grönare bas för sin IT-miljö, säger Peder Bank, Nordisk VD på Interxion.

 

Om Elastx

ELASTX grundades 2012 och de som jobbar där har både lång erfarenhet av att bygga storskaliga IT-plattformar, och bakgrunder inom systemarkitektur och systemutveckling. De älskar hållbar IT-drift, och levererar äkta, automatiserade molntjänster via deras plattformar Jelastic PaaS och OpenStack IaaS. De hjälper även företag med att automatisera hela flödet från kod till produktion. ELASTX är ISO 14001 och ISO 27001 certifierade inklusive deras tre datacenter.

Om Interxion

Interxion (NYSE: INXN) en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster till en lång rad kunder från sina 50 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions energieffektiva datacenter erbjuder kunderna hög säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer.

Med över 700 operatörer som levererar access, 21 europeiska knutpunkter för Internet och majoriteten av de ledande plattformarna för moln- och digitala medietjänster i sina anläggningar, har Interxion skapat ett nav för access till molntjänster, innehållstjänster och finansiella kluster. I Norden finns företaget med egna datacenter i Stockholm och Köpenhamn.

Kontakter

Mediekontakt Interxion

Interxion Norden
Telefon +46 8 594 64 050
MarComNordic@interxion.com