25 maj 2020

martin svensson säljdirektörStockholm, 26 maj, 2020. Interxion, en ledande leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster och som är en del av Digital Realty (NYSE: DLR), presenterar Martin Svensson som ny säljdirektör för företagets verksamhet i Norden.
I sin roll kommer Martin att ingå i den nordiska ledningsgruppen. Han kommer att arbeta från Interxions kontor och datacenter i Stockholm. 

– Datacenter utgör en viktig del i den digitala ekonomin. I denna bransch befinner sig Interxion i en kraftig
expansionsfas och är väl positionerat både i Norden och internationellt och jag är därmed glad över att bli en del av företaget. Tillväxten i datatrafik genom bland annat 5G och IoT, samt företagens fortsatta digitalisering och outsourcing till molnet gör att framtidsutsikterna för branschen i allmänhet och Interxion i synnerhet ser mycket goda ut,
säger Martin Svensson.

Martin tar med sig mer än 20 års erfarenhet från it- och telekom, både i Sverige och internationellt, med ledande befattningar hos bland annat Ericsson, Tele2 och Net Insight. Närmast kommer han från en roll som säljchef på det internationella IT-företaget Amadeus, som erbjuder branschspecifika digitaliseringslösningar. 

Vi har en tydlig framtidsambition och är för många verksamheter en viktig pusselbit för deras IT- strategi. Med den växande sammanslutning av moln- och operatörstjänster hos oss, i kombination med den bredd av verksamheter som finns i våra datacenter, lägger vi nu i ytterligare en växel för att möjliggöra för fler att ta del av vårt erbjudande. I detta blir Martin en viktig del, säger Peder Bank Nordisk VD på Interxion.

Tidigare i år meddelades att Digital Realty genomfört fusionen med Interxion, vilket positionerar det sammanslagna företaget som en ledande global leverantör av interkonnektivitet- och datacentertjänster. Företaget har dessutom tidigare meddelat sin största expansion någonsin i Stockholm i och med att ett sjätte datacenter byggs och kommer att tas i bruk under 2020.

Om Interxion: A Digital Realty Company

Interxion, som är en del av Digital Realty, är en ledande leverantör av moln- och operatörsneutral colocation i Europa och levererar datacentertjänster till en lång rad kunder genom över 50 datacenter i 11 europeiska länder. Interxions enhetliga och energieffektiva datacenter erbjuder kunderna omfattande säkerhet och tillgänglighet för verksamhetskritiska applikationer.

Med över 700 operatörer och leverantörer av konnektivitet, 21 europeiska knutpunkter för Internet och ledande plattformar för molntjänster och digital media inom sina anläggningar, har Interxion skapat en naturlig hubb för en växande sammanslutning av konnektivitet, moln, innehåll- och finansiella tjänster.

Företagets nordiska datacenter finns i Stockholm och Köpenhamn.