mobile sto6 prm

Nyöppnat datacenter stärker Stockholm som IT-hub - Finansborgarrådet välkomnar satsningen

Nu öppnar Interxion första fasen av sitt sjätte datacenter i Stockholm vid namnet STO6. Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr deltog vid invigningen av det nya datacentret som, när det är fullt utbyggt, har en yta på 3 300 kvadratmeter och gör det möjligt för fler företag att skapa säkra och snabba anslutningar till molnplattformar, kunder och partners, för både svenska och internationella aktörer. Spillvärmen från datacentret kommer gå till att värma upp tiotusentals hem i Stockholmsområdet.

Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr, som medverkade vid gårdagens invigning, kommenterar öppnandet av STO6:

Stockholm är en av världens mest innovativa och uppkopplade städer, vilket är avgörande för vår internationella konkurrenskraft. Jag välkomnar alla aktörer som vill utveckla vår stad i den riktningen, Interxions nya datacenter är ett gott exempel på det. Att spillvärmen kommer att användas för att värma upp hushåll i Stockholmsområdet visar på vikten av privata aktörer i arbetet för att göra Stockholm än mer hållbart.

Det uppkopplade datacentret STO6 är moln- och operatörsneutralt, har direkta åtkomster till alla ledande molntjänster och flera av internetknutpunkterna i Sverige och Europa. Datacentret är en sammankopplande trafikhubb för företag som efterfrågar access till molntjänster och en uppkopplad bas för deras digitalisering.

Verksamheter blir allt mer beroende av att applikationer och tjänster är uppkopplade och anslutna. STO6 är datacentret för företag som vill koppla upp sig till den digitala ekonomin. Vi möjliggör för svenska företag att leverera sina tjänster i och utanför Sverige, och hjälper internationella aktörer att etablera sig i Norden. Här finns de rätta anslutningsmöjligheterna för de verksamheter som vill skala upp och följa med på den digitala resan, säger Peder Bank, Nordenchef på Interxion.

Om Interxion: A Digital Realty Company  

Interxion är en ledande europeisk leverantör av operatörs- och tjänsteneutrala datacentertjänster. Interxion erbjuder ett samlokaliserat ekosystem av konnektivitet, moln– och innehållstjänster till kunder genom mer än 700 konnektivitetsleverantörer, över 100 datacenter i 11 europeiska länder. Som en del av Digital Realty har kunder nu tillgång till 47 trafikhubbar i sex kontinenter. För mer information, besök: www.interxion.se.  


Om Digital Realty:  

Digital Realty erbjuder datacenter, colocation- och konnektivitetslösningar till kunder runtom i världen. Det omfattar allt från moln- och IT-tjänster, kommunikation och sociala nätverk till finansiella tjänster, tillverkning, energi, vård och konsumentprodukter. För att lära dig mer om Digital Realty, besök www.digitalrealty.com.