Digital Realty publicerar den tredje årliga ESG-rapporten

18 juni 2021

AUSTIN, Texas– 16 juni 2021 - Digital Realty (NYSE: DLR), som är den största globala leverantören av moln- och operatörsneutrala datacenter, colocation och interkonnektivitetslösningar, har publicerat sin tredje årliga ESG-rapport (Environmental, Social and Governance) som tillhandahåller transparens om företagets ESG-resultat för 2020, tillsammans med en omfattande översikt över företagets åtagande för ren energi, resursbevarande, mångfald, rättvisa och inkludering samt andra hållbara affärsmetoder. 

Under 2020 åtog sig Digital Realty att minska sina Scope 1 och 2 (direkta och indirekta utsläpp) med 68 % och Scope 3 (indirekta utsläpp inom företagets utökade värdekedja) med 24 % per område till år 2030 från 2018 års nivåer. Dessa mål ligger i linje med ett 1,5-graders uppvärmningsscenario och har validerats av initiativet Science-Based Targets. 

"Vi vidtog meningsfulla åtgärder för att förbättra våra ESG-prioriteringar under 2020, genom att upprätta ambitiösa mål för minskad klimatpåverkan, utöka våra ansträngningar för social rättvisa avsevärt och förbättra mångfalden i vår styrelse," sade den verkställande direktören för Digital Realty A. William Stein. "Vi gör vårt bästa för att spela en konstruktiv, föregripande roll, för att främja vårt mål, att tillhandahålla hållbar tillväxt för intressenter, kunder, anställda och de samhällen som vi betjänar världen över." 

Höjdpunkter i ESG-rapporten för 2020:

Förnybar energi: Digital Realty adderade 154 megawatt förnybar energi 2020, vilket gjorde att den totala energin från solenergi och vindkraft på plats under långtidskontrakt uppgår till 556 megawatt. Alla Digital Realtys europeiska fastigheter och dess amerikanska colocationverksamhet drivs till 100 % av förnybar energi.  Digital Realtys operativa virtuella energi-inköpsavtal producerade 698 662 megawattimmar vind- och solenergi 2020, vilket är tillräckligt för att täcka elbehovet för cirka 90 000 hushåll under ett år. Digital Realtys globala portfölj är nu förnybar till 50 %, vilket är en avsevärd ökning från 30 % 2019, samtidigt som den totala energiförbrukningen ökade med 24 % år 2020. 

Gröna byggnader och energieffektivitet: Digital Realty certifierade 31 datacenter inom ramen för Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR-programmet 2020, vilket är bäst i branschen och ökade den totala IT-belastningen som är certifierad via ENERGY STAR till 627 megawatt, vilket i sin tur minskade koldioxidutsläppen med 1,3 miljoner ton per år eller motsvarande energiförbrukningen i 229 000 genomsnittliga amerikanska hushåll. Digital Realty fick också erkännande av EPA som årets ENERGY STAR-partner år 2020 och återigen 2021. Digital Realty slutförde också två LEED-Silver-, en BREEAM-Gold- och en BCA Green Mark Platinum-certifiering för olika bygg- och ombyggnadsprojekt under 2020, vilket resulterade i sammanlagt 11 miljoner kvadratfot (= 1 miljon kvadratmeter) med IT-kapacitet på 810 megawatt. 

Mångfald och inkludering: Under 2020 lanserade Digital Realty formellt sitt ledarskapsråd för mångfald, rättvisa och inkludering (DEI) för att leda företagets världsomspännande DEI-arbete och lade till DEI som en fjärde pelare inom företagets filantropiska fokus. DEI-rådet har därefter lanserat personalresursgrupper för veteraner, svarta och LGBTQ+- medlemmar och meningsfränder i det väletablerade Women's Leadership Forum. 

Motståndskraft: Under 2020 hanterade Digital Realty den världsomspännande COVID-19-pandemins påverkningar effektivt, genom att genomföra företagets befintliga kontinuitets- och beredskapsplaner för pandemin medan man snabbt utvecklade och införde kontroller för att säkerställa säkerhet och trygghet för kunder och anställda. Digital Realty uppnådde ”fem niors” (99,999 %) drifttid för det 14:e i året rad 2020, och lyckades med framgång klara extrema väderhändelser, däribland skogbränder i Kalifornien och köldknäppen i Texas. 


Digital Realtys ESG-arbete 2020 uppmärksammades vitt omkring

Digital Realtys ESG-rapport för 2020 har fått en tredjeparts försäkran, i linje med Taskforce for Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) och har sammanställts i enlighet med Global Reporting Initiatives standarder (GRI-standarder): Kärnalternativ. Hela rapporten, däribland mer detaljerad information om Digital Realtys ESG-strategi och mål, finns här. 
 

Ytterligare resurser:

  • Läs pressmeddelanden: Digital Realty ingår nya vind- och sol-energiavtal, för att driva Texas datacenter 2020 och Interxion i Frankrike siktar på koldioxidneutral certifiering vid slutet av år 2020

Om Interxion: A Digital Realty Company

Interxion är en ledande europeisk leverantör av operatörs- och tjänsteneutrala datacentertjänster. Interxion erbjuder ett samlokaliserat ekosystem av konnektivitet, moln– och innehållstjänster till kunder genom mer än 700 konnektivitetsleverantörer, över 100 datacenter i 13 europeiska länder. Som en del av Digital Realty har kunder nu tillgång till 47 trafikhubbar i sex kontinenter. För mer information, besök: www.interxion.se.

Om Digital Realty:

Digital Realty erbjuder datacenter, colocation- och konnektivitetslösningar till kunder runtom i världen. Det omfattar allt från moln- och IT-tjänster, kommunikation och sociala nätverk till finansiella tjänster, tillverkning, energi, vård och konsumentprodukter. För att lära dig mer om Digital Realty, besök www.digitalrealty.com.  

Kontakter med medier & branschanalytiker

Marc Musgrove
Digital Realty
+1 (415) 508-2812
mmusgrove@digitalrealty.com

Relationer med investerare

John Stewart / Jim Huseby
Digital Realty
+1 (415) 738-6500
investorrelations@digitalrealty.com

 

###

 

Safe Harbor Statement

This press release contains forward-looking statements which are based on current expectations, forecasts and assumptions that involve risks and uncertainties that could cause actual outcomes and results to differ materially, including statements related to our sustainability goals, certifications and strategy and potential impact from sustainability initiatives. For a list and description of such risks and uncertainties, see the reports and other filings by the company with the U.S. Securities and Exchange Commission. The company disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.