Interxion rekryterar Johan Berglund som Strategic Accounts Manager Nordics

prm johan berglund

Kategoriger

18 januari 2022

Sedan Interxion förra året gick ihop med den globala leverantören av moln- och operatörsneutrala colocation-datacenter, Digital Realty, har företaget breddat erbjudande till sina kunder med ytterligare internationell närvaro. Med PlatformDIGITAL® erbjuder Interxion: A Digital Realty Company sina kunder möjligheten att skapa en verkligt datacentrisk verksamhet, med lokal expertis och global räckvidd. Som nästa steg i att hjälpa nordiska kunder med sin digitala expansion i Sverige och i världen rekryterar Interxion Sverige Johan Berglund som Strategic accounts manager Nordics.

Johan Berglund har tidigare arbetat som bland annat försäljningschef på Digiplex och produktchef på Conapto och kommer i sin roll ansvara och vara de nordiska kundernas enskilda kontakt för all datacenterverksamhet i hela världen. Uppdraget omfattar strategisk rådgivning för lokal och global utrullning av digitala tjänster. 

-    Idag är vårt internationella nätverk av datacenter och PlatformDIGITAL® en stor konkurrensfördel för nordiska kunder med mål att växa sitt digitala avtryck så väl i som utanför Sveriges gränser. Johan är en strategiskt viktig rekrytering för oss och han blir en viktig del i att förverkliga våra kunders expansionsplaner genom våra datacenter och digitala ekosystem, säger Martin Svensson, försäljningschef på Interxion i Norden.

Interxion ser en ökad efterfrågan från svenska tillväxtbolag att växa sin digitala närvaro internationellt. Utvecklingen drivs bland annat av finanssektorn och nya teknologier såsom AI och IoT som är beroende av snabba svarstider och såväl global som lokal närvaro. 

-    Interxion har hittat maximal relevans i sitt erbjudande för att bli en partner för nordiska företag med globala expansionsmål. Det stora internationella fotavtrycket och erbjudandet med PlatformDIGITAL®, gör att man kan ta en tydlig roll i kundens värdekedja och växa tillsammans med dem. Den resan vill jag bidra till och vara en del av, säger Johan Berglund.

 

Om Interxion: A Digital Realty Company

Interxion är en ledande europeisk leverantör av operatörs- och tjänsteneutrala datacentertjänster. Interxion erbjuder ett samlokaliserat ekosystem av konnektivitet, moln– och innehållstjänster till kunder genom mer än 700 konnektivitetsleverantörer, över 100 datacenter i 13 europeiska länder. Som en del av Digital Realty har kunder nu tillgång till 47 trafikhubbar i sex kontinenter. För mer information, besök: www.interxion.se.

Om Digital Realty:

Digital Realty erbjuder datacenter, colocation- och konnektivitetslösningar till kunder runtom i världen. Det omfattar allt från moln- och IT-tjänster, kommunikation och sociala nätverk till finansiella tjänster, tillverkning, energi, vård och konsumentprodukter. För att lära dig mer om Digital Realty, besök www.digitalrealty.com.