Digital Realty återvinner och sparar tillräckligt med energi för att ge värme och varmvatten åt ca 10 000 hushåll

Spillvärme från Digital Realtys datacenter värmer tusentals lägenheter och Digital Realty kommer återvinna hela 3MW när datacentret STO6, med en total yta om 8,300m2, i Kista utanför Stockholm står klart.

fjärrvärme

Återvinning av energi från serverhallar och datacenter till fjärrvärme är en del i framtidens energilösning. Digital Realty har sedan 2015 samarbetat med Stockholm Exergi AB som har åtagit sig att köpa den återvunna överskottsvärmen från datacentret och utnyttjat den som fjärrvärme.

Här kan du läsa mer om hur anläggningen från El-kyl fungerar och tekniken som är som ett omvänt kylskåp: Läs artikeln här.