Interxion får nytt namn och VD

Pernille Hoffmann blir ny nordisk VD för världens största leverantör av colocation datacenter, Digital Realty. Som VD kommer Hoffmann bland annat ansvara för den fortsatta etableringen av varumärket Digital Realty efter att integreringen fulländats med namnbytet från Interxion. 

New MD

Den globala datacenterleverantören Digital Realty tillsätter Pernille Hoffmann som ny VD för Sverige och Danmark. Hoffmann har en bakgrund inom företaget där hon suttit åtta år i den nordiska ledningsgruppen som CFO. 
Hon har varit delaktig i att utforma den nuvarande affärsstrategin för Digital Realty i Norden, vilken fokuserar på att erbjuda nordiska kunder en kombination av lokala digitala ekosystem och hjälp att expandera sin verksamhet globalt genom Digital Realtys datacenter jorden runt. 


Jag är glad över att få ta över VD-rollen och ser fram emot att fortsätta hjälpa våra kunder växa globalt och lokalt. Tre år efter sammanslagningen har vi nu blivit en fullt integrerad del av Digital Realty vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder en unik kombination av lokal och global digital närvaro, säger Pernille Hoffman.


Den europiska datacenteroperatören Interxion förvärvades av Digital Realty 2020 och koncernen har nu genomgått det sista steget i integreringen och bytt namn till Digital Realty.

Ambitiösa klimatmål 
Digital Realty har ett globalt mål att minska sina datacenters direkta och indirekta utsläpp med 68 procent till 2030. Enligt Pernille Hoffmann finns det för att bidra till att nå detta mål ett antal lokala initiativ i Danmark och Sverige. Exempelvis har spillvärme från Digital Realtys center i Stockholm under flera år återförts till fjärrvärmenätet för att värma upp 10 000 hushåll i staden. Även det nya CPH3-centret i Köpenhamn ska bidra till att nå målet berättar Pernille.


Vi är mycket medvetna om att datacenter är bland de största energiförbrukarna, och i takt med att vårt samhälle blir ännu mer digitaliserat kommer efterfrågan på våra tjänster att öka. Därför är vi ambitiösa i våra mål på det här området och vi arbetar hårt för att förbättra energieffektiviteten i våra center, till exempel genom grundvattenkylning, och vi har utformat vårt nya CPH3-datacenter enligt de ledande standarderna för energieffektivitet, säger Pernille Hoffmann.


Pernille tillträdde tjänsten som VD för Sverige och Danmark den 1 januari och efterträder den mångårige VD:n Peder Bank, som nu går i pension. Idag driver Digital Realty mer än 300 datacenter på sex kontinenter.