mobile pci dss certiferade datacenter

Interxion: A Digital Realty Companys’ nio datacenter i Norden är nu certifierade enligt PCI DSS

pci datacenter certifierade interxion

24 januari 2022

Interxion: A Digital Realty Company, en ledande leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster och som är en del den av största globala datacenteraktören Digital Realty (NYSE: DLR), kan nu meddela att samtliga deras nio datacenter i Norden är certifierade enligt PCI DSS. I Norden har Interxion datacenter i Stockholm och Köpenhamn. Certifieringar och ackrediteringar är ett sätt att ge kunderna en trygghet att Interxions tjänster är av hög kvalitet och möter det som krävs, bland annat gällande informationssäkerthetspolicys och företagskontiuitet.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security) Standard omfattar tolv områden för efterlevnadskrav, de delar för PCI DSS som ingår i Interxions Attestation of Compliance är:

  1. Skydda kortinformationen
  2. Behörighet- och åtkomstkontroll för fysisk åtkomst till kortinnerhavaredata
  3. Upprätthålla en informationssäkerhetspolicy

”Alla våra 9 datahallar i Norden är nu certifierade enligt PCI DSS-kraven för fysisk säkerhet i datacenter. Kraven är dock någonting vi uppfyllt ända sedan starten 2000, men med denna certifiering kan våra kunder fokusera på deras kärnverksamhet och förenklar framtida revisioner gällande PCI DSS-kraven, då vi som partner kan dokumentera uppfyllelsen av certifieringskraven för de tre områden relaterade till vår verksamhet. Certifieringen gäller fån december 2021 säger Hanne Kløcker Jørgensen, Nordisk Quality Manager på Interxion: A Digital Realty Company 

Interxion innehar sedan innan ISO 22301 & ISO 27001 certifieringar och SOC2 audit rapport och erhåller nu även PCI DSS certifiering för år 2021. Detta är något som varit efterfrågat och därför högt uppskattat av kunder som är verksamma framförallt i finanssektorn, men underlättar för alla sektorer som bearbetar, hanterar, lagrar eller överför kortinformation.  
För att ett datacenter ska uppnå PCI DSS certifiering krävs det att de uppfyller de kravområden som omfattar fysisk säkerhet kring datahantering. Interxions PCI DSS certifiering underlättar för kunder vars affärsverksamhet omfattas av kraven för PCI DSS. Hos Interxion finns ett dedikerat team som arbetar med efterlevnadskrav, certifieringar och revisioner, de strävar alltid för att uppnå högsta möjliga standard för våra kunder.

“Vi har mottagit väldigt positiv feedback och tacksamhet från våra kunder kring att vi nu även uppnår denna certifiering. Säkerhet är a och o för både oss och våra kunder och detta är ytterligare ett bevis på hur colocation är den ideala plattformen för företag som kräver en miljö som skyddar deras data.” förklarar Martin Svensson, Nordic Sales Director på Interxion: A Digital Realty Company.

Om PCI SSC & PCI DSS:

Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) startades av de största kreditkortsföretagen redan 2006 och PCI DSS, skapades för att reducera riskerna kopplade till hanteringen av kortdata. Detta är en standard för kreditkortsindustrin för att kunna skydda betalningsinformation innan, under och efter en transaktion gjorts och gäller idag för hela industrin globalt. Företag som hanterar kortuppgifter, dvs lagrar, bearbetar och förmedlar kortdata, är dessutom skyldiga att efterleva PCI DSS -standarden. Det krävs en årlig uppföljning, och företag som inte följer standarden kan behöva åläggas böter. PCI DSS består av sex övergripande mål, som vidare är indelade i 12 övergripande krav. 

Här är de övergripande målen

  1. Säkerten i nätverket
  2. Skydda kortinformationen
  3. Upprätthåll effektiva sårbarhetsprogram
  4. Behörighet- och åtkomstkontroll
  5. Regelbunden övervakning och test av nätverk
  6. Upprätthåll informationssäkerhetspolicy

Här kan du läsa mer om PCI DSS säkerhetsstandard