Under 2022 fokuserar vi på att bli ett enhetligt globalt företag som hjälper till att förenkla och driva på en ännu mer samarbetsvillig och kundfokuserad verksamhet som behåller den viktiga lokala närvaron och expertisen för kunderna i alla länder där vi är verksamma.

Vi kommer att börja byta namn från Interxion till Digital Realty, och de viktigaste aktiviteterna kommer att ta fart i september 2022 när vi fortsätter att förenas under vårt nya syfte som är: Att föra samman företag och data på nya modiga sätt för att driva innovationen som bestämmer vår framtid.