Koncernledning

Adriaan Oosthoek

Senior Vice President Operations

Adriaan har sedan en lång tid tillbaka haft ledande positioner inom IT- och telekomindustrin.

Innan han utnämndes till Senior Management Team i januari 2016, ansvarade Adriaan under ett års tid för Interxions verksamhet i UK. Dessförinnan var Adriaan vice vd på Colt, där var han ansvarig för deras globala expansion av datacenter. Innan tiden på Colt, tillbringade Adriaan 11 år på Telecity Group plc, där han under de sista 7 åren var VD för UK och Irland, med mycket goda tillväxtresultat. Innan Adriaans började sin karriär i UK, ansvarade han för driften av den nederländska datacenteroperatören Redbus Interhouse. Han var även grundare och VD för det holländska dotterbolaget Teles AG, en leverantör med huvudkontor i Berlin för telekom och datakombinationer.

Adriaans har studerat informationsvetenskap vid University of Applied Sciences i Haag och är certifierad inom NIMA A och NIMA B vid Netherlands Institute of Marketing. Utöver sin officiella roll är Adriaan även ordförande i styrelsen för Data Center Alliance, en europeisk branschorganisation för datacenterindustrin.