Koncernledning

Jan-Pieter Anten

Group Managing Director - EMEA

Jan-Pieter ansvarar för att utforma och genomföra vår HR-strategi.

Han kom till Interxion 2011 från managementkonsultföretaget Hay Group där han var Director, International Strategic Clients Europe. Tidigare var han personaldirektör för den internationella organisationen Synthon och han har varit seniorkonsult hos Hay Group. Jan-Pieter har en examen från universitetet i Utrecht. Med sin långa erfarenhet hanterar Jan-Pieter rekrytering, personalutveckling samt löner och förmånsprogram för Interxions engagerade medarbetare som är grunden till vår europeiska framgång.