Alliance Partner Program

Strategiska plattformspartners utgör det grundläggande värdet av PlatformDIGITAL® genom att tillhandahålla de grundläggande tekniker som möjliggör digital omvandling för de företag som använder den här tjänsten. De utnyttjar Digital Realtys flexibla, uppkopplade och globala plattform för att hjälpa kunderna att uppnå prestanda, räckvidd, flexibilitet och marknadsfördelar. När företag överväger hur de ska maximera sin resa mot digital omvandling är Digital Realtys strategiska plattformspartner väl positionerade för att hjälpa till.

 

Positionerad för framgång

Strategiska allianspartnerskap är nyckeln till Digital Realtys framgång. Digital Realty och dess partners tillhandahåller fokuserade lösningar som gör det möjligt för kunder över hela PlatformDIGITAL® att skala upp sin digitala verksamhet.

Strategic Alliances – en uppkopplad strategi för datacommunityn

Digital ekonomi

Den digitala ekonomin förvandlar både privata och offentliga företag i alla branscher och förändrar hur de skapar och levererar värde.

Krävde en ny affärsarkitektur

För att lyckas måste företag arbeta på flera olika sätt, kombinerat med realtidsintelligens för att på bästa sätt ta hand om kunder, partners och medarbetare i alla kanaler, affärsfunktioner och flera verksamhetsplatser.

Datagravitation är hindret

Datagravitationen hämmar arbetsflödets prestanda, tar upp säkerhetsproblem och ökar kostnaderna och blir än mer komplicerat på grund av begränsningar i regelverk och äldre arkitektur. Datagravitationen innebär att fysikens lagar och IT-avdelningar korsas och bildar en proxyserver för en ny tidsålder av affärsarkitekturer som företagen måste använda och tjänsteleverantörer pressas att stödja.

Tvingar en övergång till en datacentrerad arkitektur

Datagravitationen tvingar fram en övergång till en datacentrerad arkitektur, där data är centrum för arkitekturen och integrationen är utmaningen. Lokala kopior av privata, delade och offentliga datauppsättningar måste integreras som en del av decentraliserade arbetsflöden som utgår från och korsar flera interna och externa plattformar, med möjlighet att stödja kontroller av policyefterlevnad, realtidsanalys och interaktiv plattformsoberoende orkestrering.

Det behövs en uppkopplad datacommunity-strategi

Detta kräver ett nytt tillvägagångssätt som sträcker sig bortom korskopplingar och traditionell sammanlänkning och banar väg för en era av öppna, genomgripande sammankopplade datasamhällen som samlokaliseras vid datacenter.

 

 

Digital Realtys strategiska relation med ledande teknikföretag och stora molntjänstleverantörer ger företagskunder en mötesplats som stödjer deras strategi för uppkopplade datacommunitys. Stora molnleverantörer litar på Digital Realty med verksamhetskritisk infrastruktur. Företag kommer att dra nytta av anslutning med låg latens genom att samarbeta i nära anslutning till molnbaserade datorresurser och utnyttja Digital Realtys SDN-baserade ServiceFabric™-lösning för att hantera sina anslutningar till flera moln, nätverk och partners via ett enda gränssnitt.

”Digital Realtys PlatformDIGITAL® erbjuder branschspecifika efterlevnadserbjudanden, tillsammans med en flexibel, högpresterande, multimolnbaserad sammanlänkningsplattform, som finns på både bekväma storstadsmarknader och perifera marknader.”1

1IDC Marketcape: Global samlokalisering av datacenter och sammanlänkningstjänster 2021 – leverantörsbedömning

 

Klicka på kartan nedan för att läsa mer om Digital Realtys alternativ inom molntjänster.

alliance partners map

Strategic Alliance-partnerskap

HPE GreenLake

HPE GreenLake med Colocation - Digital verksamhet kräver en ny datainfrastrukturarkitektur, som lokaliserar aggregering, stadieindelning, analys, streaming och hantering av globala verksamhetspunkter.

IBM Cloud
Google Cloud
nvidia
Oracle
AWS

Partnerberättelser

Som global innovatör behöver vi partners som hjälper våra forskare att samarbeta i realtid  internt och med hela branschen med hjälp av distribuerade datauppsättningar som genereras över hela världen. Digital Realty ger den flexibilitet och anpassning som krävs för att vi ska kunna skala våra IT-arkitekturer, arbeta med högre densiteter och utöka våra arbetsflöden globalt. Den integrerade plattformen ger den nätverksmångfald och molnanslutning vi behöver för att kunna bedriva ett smart jordbruk i framtiden

—Bartek Madej, Syngenta’s Global Head of Network And Collaboration

Detta samarbete med Digital Realty gör det möjligt för oss att utöka våra produkterbjudanden som möjliggörs av Digital Realtys datacenterfotavtryck och tillhandahålla mycket säker, högpresterande och tillförlitlig anslutning till arbetsbelastningar på företag oavsett var de befinner sig.

—René Dufrene, AT&T’s Associate Vice President, Mobile & Business Solutions

Vi har en lång relation med Digital Realty och vet att teamet arbetar enligt högsta standard.

—Jack Beech, IBM’s VP of Business Development

När vi valde en datacenterpartner ville vi hitta rätt lokaler som kunde tillhandahålla en robust infrastruktur som stöd för våra tjänster. Och vi behövde en datacentermiljö med stark motståndskraft och backup-faciliteter, samt hög nivå av säkerhetsackreditering. Vi arbetar med Digital Realty i andra regioner och vet att tekniken är av högsta standard, så vi är stolta över att kunna fortsätta att erbjuda våra kunder de bästa tjänsterna

—Gary Watson, General Manager Sungard AS, Ireland